AB Sverre varv
  AB Sverre som låg i bit upp i älven på Hisingssidan var i slutet av 1930-talet var kanske Sveriges största småbåtsvarv i sitt slag och alla fall enligt redaren Sven Salén som lät tillverka ett fyrtiotal Folkbåtar våren 1942 hos Sverres, men redan 1953 tvingades man lägga ner varvsbyggen och istället syssla med modeller som var den ursprungliga kärnverksamheten. Sverre byggde på sin tid ett flertal Stjärnbåtar.
  Länk till mer information om Sverre's varv
   
 
   
1944 Sverrevarvet byggde 1944 en framgångsrik serie av 7 Stjärnbåtar nämligen 300, 301, 302, 303, 304, 305 och 306. Pelle Petterson har ägt *300 Humbug och John Albrektsson har ägt *304 Cherie.
   
   
0000000000