Svensk Industrikalender 1947
Förteckning av alla varv i Sverige 1947.