Moranäs varv
2015-03-09

Rolf Paulin skrivar:
Moranäsvarvet, A. Ekdahl, Skogsöv. 20, Saltsjöbaden.
Idag Sune Carlssons Båtvarv AB.
Vid Moraviken har funnits varvsverksamhet sedan 1910. Den grundades av L. Eriksson.
Rörelsen inköptes 1912 av smeden Karl Karlsson (1882-1952) och båtbyggaren Karl Matsson från Neglingevarvet. Under namnet Moranäs Motorbåtsvarv byggde man motorbåtar.
Från 1917 drev Karl Karlsson varvet själv.
1931 köptes varvet av Gerhard Ekdahl och Aldor Jansson, då Karlsson startade varv vid Kilviken.
Verksamheten utvidgades 1935-1938. En ny båthall och nya slipar byggdes, verkstaden byggdes om och el och värme installerades. Det fick nu namnet Moranäsvarvet AB.
Starbåtar och stjärnbåtar byggdes här. Varvet kom att bli mer av ett servicevarv och under andra världskriget underhölls kustartilleriförsvarets fartyg här.
1963 tog Sune Carlsson över och företaget bytte namn till Sune Carlssons Båtvarv AB. Varvet hade tillverkning av folkbåtar, stjärnbåtar, havskryssare, motorbåtar i trä, storbåtar och finnjollar.
Sönerna Ulf och Leif leder idag verksamheten som är inriktad på service och reparationer.
Alla gamla hus utom ett skjul är rivna och ersatta av en stor båthall med kontor och prisbelönad arkitektur från 1989-1990, samt ytterligare en hall från 1999-2001. Förr fanns tre slipar, idag tar man upp med länets största lyft för upp till 60 ton.

Jag har hämtat och lätt bearbetat texten från
Bevarade småbåtsvarv i Stockholms skärgård
Gunilla Larsson
Rapport 2008:36
stockholms.lans.museum

  Byggde bl a många Stjärnbåtar under årens lopp.