Mobergs varv.
Mobergs varv, Färjenäs
Länk till Mobergs varvet