Arendal på Hisingen i Göteborg
Ägare var Hjalmar och David Olsson. De grundade tillsammans med fadern Olof Johansson startade verksamheten 1920. Varvet lades ner 1970. De byggde små lustyachter och reparerade småbåtar. Slipning och vinterförvaring. Drevs länge av Hjalmar Olsson som konstruerade Långedragsjullen J-10.
J-10 är en entypsbåt och var en stor kappseglingsklass länge.
1950-talet

Arendals Båtvarv på 1950-talet.
Fotografi från Göteborgs Stadsmuseum.

  Mer information på Digitalt Museum
 

Museiföreningen Sveriges fritidsbåtar (MSF) har digitaliserat båtritningar i Bohusläns museums samlingar. Här ingår 64 båtritningar av Hjalmar Olsson.
Materialet förvaras i Bohusläns museums arkiv och kommer att göras tillgängligt på DigitaltMuseum, www.digitaltmuseum.se

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
0000000000