Kustens varv eller Landgrenska varvet
  Text Tomas Svensson 2018-01-04.
1894

GKSS-utlottningsbåt 1894 ritad av Albert Anderson (1853-1926) en av få seglande klipperstävade båtar som finns kvar i vårt land och den enda från Anderson. 

Albert Anderson var son till en varvsarbetare på Landgrenska varvet även kallat Gamla varvet vid Kusten i Göteborg. Samma år som Albert föddes sjösattes den magnifika seglade lyx skeppet Aurora Borealis finansierad av David Carnegie- stadens största arbetsgivare, som också hade en egen flotta av fraktskepp på liknande sätt som Oscar Dickson. 

Avsikten med Aurora Borealis var dels tävlande i brittiska vatten dels spekulation då hon efter seglingarna skulle säljas i England vilket också blev fallet. Aurora Borealis ritades av skeppsbyggmästare Kirkegaard på varvet.  

Redan som barn- när Albert sprang omkring tillsammans med sin pappa på detta varv stod det klart att Albert också skulle syssla med båtar och då som båtkonstruktör. Som ung skickades Albert med statsbidrag för studier i USA. 

När han kom hem anställdes han som lärare på dåvarande Göteborgs skeppsbyggnads institut, senare Chalmers. Där blev han lärare till flera av Sveriges erkänt främsta båtkonstruktörer: C. O. Liljegren, Hugo Schubert och Axel Nygren. 

Det som Anderson särskilt införde till Sverige var småbåtskonstruktion efter vetenskapliga principer som exempelvis stabilitetsberäkningar. 1896 fick Anderson tjänst i Stockholm och avflyttade då, där slog han igenom för allmänheten genom att rita John "Glas-Kalle" Carlssons(1870-1935) berömda racer Vikingen. Andersons produktion omfattar hundratals båtar kan följas på Sjöhistoriska och är således den kanske viktigaste av svenska småbåtskonstruktörer att dokumentera. 

GKSS lottbåt 1894: Bel Rose, ägs sedan någon gång på 1970-talet av Mölle konstnären Henrik Bager som inte lägre anser sig ha ork att ta hand om henne, så Bel Rose är således till salu. Med den historiska bakgrunden skulle det vara tråkigt om hon förlorades för Sverige vilket Henrik också anser, samtidigt önskar ha naturligtvis få ut ett rimligt pris för båten. 

Min önskan är att hon kunde bli utställd i någon av stadens offentliga rum inomhus och riggad med denna film rullandes i bakgrunden! Det skulle hedra minnet av Albert Anderson och Göteborgs skeppsbyggnads instituts kulturarv. En levande del av Göteborgs historia! 

Bel Rose lugna rörelser med liten vacker häckvåg är en lisa för själen att bevittna! Måtte vi kunna rädda henne???  

https://www.youtube.com/watch?v=V8C4M2I9_6Y

 
   
   
   
   
   
0000000000