Stjärnbåtens Ritnings-bestämmelser från och med 1965

Sida 1 Allmänna bestämmelser.
Sida 2 Skrov o rundhult.
Sida 3 Valfria detaljer
Sida 4 Obligatoriska detaljer
Sida 5   Dispens
Sida 6   Mätningsbevis.
Sida 7   Mätningsbevis fortsättning.
Sida 8 Båtbyggar-attest.
Sida 9   Segel
Sida 10 Gjuteri-attest