Beträffande segel.

Jan Berglund skriver Beträffande segel (2012-06-08)l:

GKSS köpte in ett antal segelställ från England troligen 1946, som sedan ett antal stjärnbåtsägare kunde köpa. Man gav då dispens från klassbestämmelserna som sade att segel skulle vara sydda i Sverige. Dessa segel var bra, men akterrundan var nästan obefintlig. Detta var ju ok när nästan alla hade dessa segel.
Segelritningen hade ingen begränsning av akterrundan. Detta föranledde Pelle Petterson att 1950 beställa ett segel från Syversen i Smögen med en enorm akterrunda. Detta segel blev ju då till ytan mycket större. Denna sommar seglade *300 och *338 med dessa segel med stor framgång. De engelska seglen blev omoderna. Detta föranledde GKSS att 1951 göra ett tillägg till segelritningen med två tvärsmått på storseglet. De stora seglen fick skäras ned, men de engelska seglen var fortfarande mindre och de flesta sydde upp nya efter den nya regeln. De flesta kom från Syversen men några även från Örtengren och andra.