Hoppa till innehåll

515 X

????
*515 X Denna båt vet vi inte när den byggdes. Däremot så har en tidigare ägare till denna båt förmodligen köpt de gamla seglen från *515 Passupp II. Vem som sålde dessa segel vet vi inte.

Stjärnbåtsregistret prioriterar skrovnummer och inte segelnummer.

Det var inte helt ovanligt att segel bytte båt och hade de gamla numret kvar. Finns fler exempel på detta.
Tar med detta segel och denna båt i registret med en önskan att någon kan reda ut detta.
Båten får heta *515 X så länge tills vi får klarhet i detta.
Se nedanstående epost från tidigare ägaren Hasse Hansen

1971
*515 X köptes av Leif Munk.

Jag har (2013-04-09) fått uppgift om (se epost nedan från Hasse Hansen) att det är något som inte stämmer med segelnummer och båt.

*515 Passupp II byggdes som *515 Passupp II.
1966 så riggades den om och blev *66-515 Passupp II.
Nedanstående bilder på *515 som är tagna efter det att båten rigggades om så har *66-515 återfått den gamla riggen. Numret i seglet säger också att det är en *515. Något är FEL.
Jag tror att man inte byggde om en *66-515 tillbaka till en *515.
På 515-storsegel så är det bara en stjärna () i seglet medan på *66-515-storseglet så är det ett streck under stjärnan ( * ). Detta är helt enligt reglerna.
Kan det vara så att det är gamla *515-segel på en annan Stjärnbåt. Det är då ett annat nummer på skrovet.
Skarndäck, kapp, rigg, segel mm tyder på detta inte är Passupp II utan en annan båt.
Hasse och jag behöver hjälp med att reda ut detta och vill ha reda på vilket båtskrov det gäller.

Epost från Hasse Hansen 2013-04-09:
Hej Anders!
En katt bland hermelinerna.
När jag just var inne på hemsidan och tittade på min 515 Passupp II, så såg jag till min förfäran att det tillkommit bilder i slutet tagna av Leif Munk. Jag betvivlar, ja kan säga att jag är bergsäker på att det inte är min 515 på bilderna. Det syns klart att det inte är hon, se på kappen. På Munks bilder är den hög och bullig, skarndäck relativt smalt. 515 hade flackare kapp och bredare skarndäck. Se på bilderna och jämför. Vidare, Munks båt har gamla riggen, visserligen med mina gamla segel som jag sålt när vi beställde segel till Stjärna 66. Jag sålde båten till Robin Wigelius som en Stjärna 66 och hon var riggad som sådan. Jag har skrivit till Robin och frågat vem han sålde 515 till, men dessvärre ej fått svar. Riggen på Munks bilder är annorlunda – 66:an har fiolstag och undervant, akterstag och inget toppförstag. Munks båt har gamla riggen. Inte skulle man bytt mast och rigg från nya 66-riggen till gamla. Titta bara på vantspridarna, på Munks bilder de gamla breda vantspridarna. 66:an hade inga vantspridare, utan fiol. Rorkulten är för kort – min 515 hade lång ledad rorkult. Jag påstår att Munks bilder visar en annan och äldre Stjärnbåt än 515 Passupp II, men med mina gamla segel.
Mot ovanstående bakgrund ber jag Dig plocka bort Munks bilder från menyn med 515. Bilderna får gärna visas men då under rätt båtnummer. Munk får bakläxa. Det är ju lätt att kolla om den båten ännu finns i liv, för alla Stjärnor hade numret inhugget i framkant av kappen invändigt. Bilderna kanske kan visas under rubriken Vet Ni vilken Stjärna detta är? Det är inte 515 Passupp II.
Jag återkommer med en lista på diverse smärre korrigeringar som bör göras.
Med vänlig hälsning
Hasse Hansen

1975?

Leif Munk i *515 X mitten 1970-talet. Bilderna tagna vid Ödsmål, norr om Stenungssund.
Leif Munk i *515 X mitten 1970-talet.
Leif Munk i *515 X mitten 1970-talet.
*515 efter ombyggnad. Orange kapp och grått däck.Foto Leif Munk.

1980
*515 X såldes av Leif Munk till två killar. De skulle testa för de hade gjort en ny köl till Stjärnbåten.