Stjärnbåten 508

1961 *508 Baby Doll byggdes av D. Andersson, Östanå åt L. Nilsson, Stockholm.
1986 *508 Baby Doll ägdes av Ola Wettergren och Thomas Olrog, Stockholm.
2011 *508 ägs av Ekolns SK.
2012-06-05 *508 Baby Doll har köpts av Ragnar Lindstedt, Uppsala. Fullt reparerbar enligt Ragnar.
2014-02-12 *508 Baby Doll som ägs av Ragnar Lindstedt hämtas av Stjärnbåtskonsortiet för reparation i Göteborg. Ragnar är med i Stjärnbåtskonsortiet.
 

*508 redo för transport ner till Göteborg från Uppsala. Foto: Dick Berghede.

2014-02-13

*508 lastad o klar. Fr v. Ulf Möller, Rudaolf Aust (*347), Hans Törnström och Ragnar Lindstedt, som bygger nya Stjärnbåtar i plast samt reparerar även Stjärnbåtar i trä. Se *347 Agneta. Foto: Dick Berghede.

2015-08-30

*508 Baby Doll gör en Stjärnkupp som det skrevs om på Facebook. Det är Ulf Möller som undrar om han får vara med bland de stora pojkarna.

 
2016 *508 Baby Doll seglas för fullt denna sommar. Ulf Möller har lagt ner mycket tid på båten.
2017 *508 Baby Doll skrapas ren under vattenlinjen av Ulf Möller. Ingen riktig kölhalning men nästan kan vi säga.
 
 

Här står *508 Baby Doll i "Centrallagret" i Nol helt färdig och väntar på sommaren.

2020-07-14 *508 Baby Doll har målats på ett speciellt sätt av bl a Ulf Möller. Även Lena Lind hade sin *339 samt Peter Nilsson på sin *66-505 målade på samma sätt då det begav sig.
 
   
   
   
   
0000000000 Föregående Stjärnbåt - Nästa Stjärnbåt - - - Hem