Hoppa till innehåll

505 Sjöormen

1960
*505 Sjöormen byggdes av Gustav Ekelund, Köpstadsö åt B. Larsson, Göteborg.

1961
*505 Sjöormen med Inger Larsson deltager i Kullaviksdagen.

1962
*505 Sjöormen med Inger Larsson deltager i Kullaviksdagen.

1963
*505 Sjöormen med Karin Börjesson deltager i Kullaviksdagen.

1964
*505 Sjöormen med Inger Larsson deltager i Ahrenbergsregattan.

1966
*505 seglar som *66 -505 Babette
*66-505 Babette med Lennart Blomstergren deltager i Kullaviksdagen.

1967
*66-505 Babette med Mats Carlsson/Göran Karlander deltager i Kullaviksdagen
*66-505 Babette köps av Peter Nilsson. Bloms Marina vid Lilla Bommens hamn ägde båten.

1972
*66-505 Babette såldes av Peter Nilsson till Jan Stig Christer Lundblad

1976
*66-505 Babette säljs av Jan Stig Christer Lundblad till någon.

Epost från Jan Stig Christer:
Har just läst Stjärnbåtens hemsida och läser att ni saknar uppgifter om 505
Jag köpte båten 1972 på hösten och seglade densamma fram till 1976, då jag sålde den. Till vem minns jag inte.
Startade från absolut noll. Hade aldrig seglat, men lärde mig lite omsänder. Var väl med om överraskningar en van seglare hade sluppit, men överlevde och skaffade mig en större båt.
Nu är jag tillbaka på jollestadiet.

1989
*66-505 köptes i Sannäs av Johan Forsström.

Johan skriver bl a via epost:
korta bommen, kulör spinnaker, bomkapell, vitt storsegel med fönster, blå diagonal och märkt ”505”, minns inte om numret stod på något mer ställe, ingen duk på däcket.
Tog den till Göteborg, fick reg nr CWF61.
MVH
Johan Forsström

Sjösättning Midsommartid 1989 av *505 som hänger i kranan vid Hammar, Näset i Göteborg.

1992
*66-505 såldes vidare av Johan Forsström till någon, kanske i Göteborg.