Stjärnbåten 494

1960 *494 byggdes på Moranäs varv åt K. J. Klemming.
1969-1976 *494 ägdes av Göran Alm, Sandviken.
1976 *494 med S Häll, Sandviken äger och deltager i kappseglingar på Storsjön, Sandviken.
På sensommaren seglas båten av Lars Fredriksson.
1977 *494 med S Häll deltager kappseglingar på Storsjön, Sandviken.
2011 *494 ägs av Göran Tybäck, Stockholm o Jättendal. (0652 16 028).
   
0000000000 Föregående Stjärnbåt - Nästa Stjärnbåt - - - Hem