Stjärnbåten 493

1960

*493 byggdes på Moranäs varv åt H. Andersson,, Stockholm.
2000 *493 ägdes av H. Looft.
2011 *493 Saltkråkan ägs av Sjöhistoriska Museet.
2017-08-01 *493 Saltkråkan finns fortfarande på Sjöhoistoriska.
2017-08-01

*493 Saltkråkan på Sjöhistoriska. Foto Björn Svedemar.

2017-08-01

*493 Saltkråkan på Sjöhistoriska. Foto Björn Svedemar.

   
0000000000 Föregående Stjärnbåt - Nästa Stjärnbåt - - - Hem