Stjärnbåten 451

1958 *451 Malinita byggdes av Moranäs Varv, Saltsjöbaden åt M. Nathorst, Stockholm.
1962 *451 Malinita ägs av L. Nathorst, Stockholm.
1965- *451 Malinita ägs av Torbjörn Avander, Stockholm.
-1971- *451 Malinita ägs fortfarande av Torbjörn Avander, Stockholm.
   
1980 *451 seglar under Västerbron i Stockholm. Vilka det är vet vi inte än.
 
   
   
   
0000000000 Föregående Stjärnbåt - Nästa Stjärnbåt - - - Hem