Stjärnbåten 449

1959- *449 byggdes av Moranäs varv, Saltsjöbaden åt Erik Högberg, Stockholm.
1961 *449 såldes av Erik till Karl-Erik Högberg, Gävle.
1965-1969 *449 Fair Play ägdes av Bengt Högberg, Gävle SS.
1970-tal *449 ägdes av Stig Höiman som senare sålde den till Ingrid Hall.
1973-1979 *449 Lilla My ägdes av Bo Stake, Gävle SS.
1983-1984 *449 Lilla Blå ägdes av J Eriksson och M Söderström, Gävle SS.
1986 *449 Sunshine ägdes av Ingrid Hall, Stockholm
2011 *449 ägdes av Jöran Lange, Saltsjöbaden (08-717 18 44) .
   
   
0000000000 Föregående Stjärnbåt - Nästa Stjärnbåt - - - Hem