Stjärnbåten 439

1957-1960 *439 Escapade byggdes av J Josefsson, Kungsviken åt Harald Viklund's söner Hans och Lars Viklund, Göteborg. *439 ingick i den särskilda 440-serien båtar som byggdes på samma ställe och var mycket framgångsrika kappseglare.
1957-07-07 *439 Escapade med Hans Wiklund, GKSS deltager i Kullaviksdagen.
1958-07-06 *439 Escapade med Hans Wiklund deltager i Kullaviksdagen.
1959-07-05 *439 Escapade med Hans Wiklund deltager i Kullaviksdagen.
1960  *439 Escapade tas över av broder Lars Viklund. Hans o Lars = Nimbus
1960-07-03  *439 Escapade med Hans Wiklund deltager i Kullaviksdagen.
1961-1962  *439 Passupp köps av Hasse Hansen. Hasse köpte båten av Hans Wiklund.
 
Hasse Hansen i sin första Stjärnbåt *439 Passupp mår bra.
1961-07-02 *439 PassUpp med Hasse Hansen deltager i Kullaviksdagen. Göran Lindahl gastade ofta åt Hasse Hansen.
1961 aug *439 PassUpp med Hasse Hansen seglar på Grötö-regattan .
1962 *439 PassUpp med Hasse Hansen vinner regattan i Hjuvik. Hasse Hansen säljer båten detta år.
1963-1965 *439 Jolly Roger II äger Thomas Wallengren. Han köpte båten av Hasse Hansen.
1963-06-30 *439 Jolly Roger II med Thomas Wallengren deltager i Kullaviksdagen.
1964  *439 Jolly Roger med Thomas Wallengren deltager i Hjuvuksseglingen.
1964-07-03 *439 Jolly Roger II med Thomas Wallengren deltager i Kullaviksdagen.
1965-07-04 *439 Jolly Roger II med Thomas Wallengren deltager i Kullaviksdagen.
1966-1967 *439 Joyce ägs av Göran Rehnbäck.
1966 *439 Joyce deltager i Ahrenbergsregattan.
 
1966-07-05 *439 Joyce med Göran Rehmbäck deltager i Kullaviksdagen
1967-07-02 *439 Joyce med Göran Rehnbäck deltager i Kullaviksdagen .
1968 *439 Joyce med Göran Rehnbäck deltager i GKSS Augustiregatta.
1980 *439 Escapade köps av Göran Nilsson, Mariestad. Köpte den i Hajstorp utanför Töreboda.
1982 *439 såldes av Göran till Anna Fjellman, Mariestad.
   
0000000000 Föregående Stjärnbåt - Nästa Stjärnbåt - - - Hem