Hoppa till innehåll

439 Escapade

1957-1960
*439 Escapade byggdes av J Josefsson, Kungsviken åt Harald Viklund’s söner Hans och Lars Viklund, Göteborg. *439 ingick i den särskilda 440-serien båtar som byggdes på samma ställe och var mycket framgångsrika kappseglare.

1957
*439 Escapade med Hans Wiklund, GKSS deltager i Kullaviksdagen.

1958
*439 Escapade med Hans Wiklund deltager i Kullaviksdagen.

1959
*439 Escapade med Hans Wiklund deltager i Kullaviksdagen.

1960
*439 Escapade tas över av broder Lars Viklund. Hans o Lars = Nimbus.

*439 Escapade med Hans Wiklund deltager i Kullaviksdagen.

1961-1962
*439 Passupp köps av Hasse Hansen. Hasse köpte båten av Hans Wiklund.

Hasse Hansen i sin första Stjärnbåt *439 Passupp mår bra.

1961
*439 PassUpp med Hasse Hansen deltager i Kullaviksdagen. Göran Lindahl gastade ofta åt Hasse Hansen.

*439 PassUpp med Hasse Hansen seglar på Grötö-regattan .

1962
*439 PassUpp med Hasse Hansen vinner regattan i Hjuvik. Hasse Hansen säljer båten detta år.

1963-1965
*439 Jolly Roger II äger Thomas Wallengren. Han köpte båten av Hasse Hansen.

1963
*439 Jolly Roger II med Thomas Wallengren deltager i Kullaviksdagen.

1964
*439 Jolly Roger med Thomas Wallengren deltager i Hjuvuksseglingen.

*439 Jolly Roger II med Thomas Wallengren deltager i Kullaviksdagen.

1965
*439 Jolly Roger II med Thomas Wallengren deltager i Kullaviksdagen.

1966-1967
*439 Joyce ägs av Göran Rehnbäck.

1966
*439 Joyce deltager i Ahrenbergsregattan.

*439 Joyce med Göran Rehmbäck deltager i Kullaviksdagen.

1967
*439 Joyce med Göran Rehnbäck deltager i Kullaviksdagen.

1968
*439 Joyce med Göran Rehnbäck deltager i GKSS Augustiregatta.

1980
*439 Escapade köps av Göran Nilsson, Mariestad. Köpte den i Hajstorp utanför Töreboda.

1982
*439 såldes av Göran till Anna Fjellman, Mariestad.