Stjärnbåten 437

1957 *437 Lotta byggdes av Moranäs varv, Saltsjöbaden åt Curt Widén, Gävle (Bockens Bryggeri)
1964-1968 *437 Lotta ägs av Lars Widén, Gävle.
1970-1980 *437 Lotta ägs av Curt Widén, Gävle.
1980 *437 Lotta säljs av Curt Widén till Arne Hamren.
1986 *437 ägdes av Anders Philipsson/Holger Schmidt, Stockholm.
1990-talet *437 ägdes av Sven Salén.
2010 *437 Flamingo ägdes av Dag Ek, Saltsjöbaden.
2010 *437 Flamingo seglar på Stjärnbåtsregattan 2010.
2010
*437 Flamingo med Rolf Paulin till rors. Gast Fredrik Paulin.
2011 *437 Flamingo ägdes av Leif Enwall.
2011
*437 Flamingo till vänster på Baggensfjärden 2011.
2015-05-06 *437 Flamingo ägs och seglas av Staffan Persson.
 
2016-08-20 *437 Flamingo.
 
2017 *437 Flamingo seglas.
   
   
   
   
0000000000 Föregående Stjärnbåt - Nästa Stjärnbåt - - - Hem