Stjärnbåten 435

1957
*435 Flamingo byggdes av Moranäs varv, Saltsjöbaden åt T. Ramén, Stockholm.
1962 *435 Flamingo ägs av T Ramén, Stockholm.
2000 *435 ägs av Lars Brenner
2011 *435 ägs av Jan Fredell, Saltsjöbaden.
   
   
   
0000000000 Föregående Stjärnbåt - Nästa Stjärnbåt - - - Hem