Stjärnbåten 434

1957 *434 byggdes av Moranäs varv, Saltsjöbaden åt J-O Svensen, Nyköping.
1958 *434 Trudelut med T Lagerbäck deltager i KSSS poängseglingar i Saltsjöbaden.
 
Från KSSS poängseglingar i Saltsjöbaden 1958, stjärnbåtar på Baggensfjärden. Då bilden återgavs i KSSS årsbok 1959 s 121 uppgavs inte om den tagits under vårens eller höstens poängseglingar; eftersom stjärnbåtarna inte tagits med i årsbokens seglingsprotokoll går det heller inte att med ledning av segelnumren härleda fotografiet till vår- eller höstseglingarna. Förutom 148 ELDFLUGAN ses på bilden i bakgrunden t v stjärnbåt 64, vars namn vid fotograferingstillfället inte är känt; därefter ses stjärnbåtarna 271 AMIGO TIGER, 434 TRUDELUT (skymd), 148 ELDFLUGAN, 468 LUCKY STARsamt oidentifierad båt.
Observera båten längst fram till höger. Den har sin stjärna högt i seglet. Kanske kan någon identifiera den båten då.
Foto från okänd fotograf. Statens Maritima Museum
1962 *434 Trudelut ägs fortfarande av T. Lagerbäck,Stockholm.
   
0000000000 Föregående Stjärnbåt - Nästa Stjärnbåt - - - Hem