Stjärnbåten 419

1956 *419 Extas byggs av J Josefsson, Kungsviken åt Bo Svenning, Budskär.
1956-07-01 *419 Extas med Bo Svenning, BBK deltager i Kullaviksdagen.
1957-07-07 *419 Extas med Bo Svenning, BBK deltager i Kullaviksdagen.
1958-07-06 *419 Extas med Jan Svenning deltager i Kullaviksdagen.
1959 *419 Extas togs över av Jan Svenning, Budskär.
1959-07-05 *419 Extas med Jan Svenning deltager i Kullaviksdagen.
1960-07-03 *419 Extas II med Jan Svenning deltager i Kullaviksdagen.
1961-07-02 *419 Extas II med Jan Svenning deltager i Kullaviksdagen.
1961 *419 Extas såldes vidare av Jan Svenning till Per Oxholm.
Epost från Per Oxholm 2012-10-26 via Dick Berghede:
Hej,
Det stämmer att jag köpte *419 år 1961. Rustades upp på våren 1962. Bommen hyvlades, en ny skotbänk gjordes, Rodret, som inte var rakt, rätades ut. Nya segel från Örtengrens Segelmakeri köptes. Var med i några rejäla hårdvindsseglingar under 1962. Då gick båten som ett spjut, ibland med dom gamla bomullsställen.
Seglar nu en nybyggd 15 ´ bohusjulle som en kompis byggde efter gammal ritning FAB.
Mvh Per
1962-07-01 *419 Extas med Per Oxholm deltager i Kullaviksdagen.
1965-1970 *419 X-tas ägs av Claes-Göran Frejme.
1969-08-23 *419 X-tas med Clas Göran Frejme deltager i Tjörn runt.
2013-02-07 *419 X-tas. Glas-Göran har det gamla bommullstället kvar helt intakt. Ev är mätbrevet kvar.
   
   
   
0000000000 Föregående Stjärnbåt - Nästa Stjärnbåt - - - Hem