Stjärnbåten 410

1956
*410 Piraya byggdes av Moranäs Varv, Saltsjöbaden åt L Elfström, Bromma.
1959 *410 Piraya ägs av J o G Elfström, Stockholm
1962 *410 Piraya ägs av H Arefeldt, Stockholm.
1968 *410 köps av Bosse Stolt, Lidingö. Bosse kappseglade ej.
1971 *410 säljs av Bosse Stolt till någon.
   
   
0000000000 Föregående Stjärnbåt - Nästa Stjärnbåt - - - Hem