Stjärnbåten 408

1956
*408 Ninette byggdes av Moranäs varv,  Saltsjöbaden åt B. Nordström, Stockholm.
1958 *408 Ninette ägs av L. Nordström, Stockholm.
1962 *408 Ninette ägs av L. Nordström, Stockholm.
1986 *408 ägdes av Jan Fröcklin.
   
0000000000 Föregående Stjärnbåt - Nästa Stjärnbåt - - - Hem