Stjärnbåten 403

1955
*403 Perdido byggdes av W Johnsson, Norrköping åt P. O. Didong, Norrköping.
1958 *403 Flax ägs av H. af Klercker, Stockholm.
1962 *403 Flax ägs av H. af Klercker, Stockholm.
   
0000000000 Föregående Stjärnbåt - Nästa Stjärnbåt - - - Hem