Stjärnbåten 394

1955 *394 KKKK Lottbåt 1955 byggdes av J. Josefsson, Kungsviken. Rorsman Göran Arnewid. Björn Lindstrand, Kullavik vinner Stjärnbåten.
1955-07-17 *394 KKKK Lottbåt 1955 med rm Göran Arnevid, KKKK deltager i Kullaviksdagen.
1956-07-01 *394 K.E.B. med Sten Helling, KKKK deltager i Kullaviksdagen.
1957-07-07 *394 Nike med Olle Segerstad, GKSS deltager i Kullaviksdagen.
1958-07-06 *394 Try med Kerstin Lindstrand deltager i Kullaviksdagen.
1959-07-05 *394 Try med Kerstin Lindstrand deltager i Kullaviksdagen.
1960-07-03 *394 Try med Jan Lindstrand deltager i Kullaviksdagen.
1960 *394 Try säljs av Björn Lindstrand till någon.
   
0000000000 Föregående Stjärnbåt - Nästa Stjärnbåt - - - Hem