Hoppa till innehåll

384 Indiaman

1954
*384 Indiaman byggdes på Moranäs varv Saltsjöbaden åt Y. Edelfeldt, Stockholm.

1958
*384 Indiaman ägs av M. Edelfeldt, Stockholm.

1962
*384 Indiaman ägs av M. Edelfeldt, Stockholm.

1971 ca – 1974 ca*384 ägs av Gunnar Stahland, Uppsala.
*384 ägs av Bengt Norén, Uppsala.

1976 ca
*384 köps av Miakel, Mattias o Martin ocklind, Uppsala.

1981
*384 var båten till salu i Båtnytt April 1981 nr 6. Tel 018-103056 eller 018-320238. 5000 kr begärdes det för den. Motor Arcimedes Penta 3,5 hkr -74, bomkapell, vagga ingick i priset.
Säljare var Ocklind, Uppsala.

Epost från Mikael Ocklind 2013-05-27:

Hej!
Hoppas jag kan bidra lite information om en stjärnbåt som finns i registret på hemsidan.

Jag och mina bröder ägde denna båt i Uppsala några år på 70-talet. Vi köpte den av en kamrat. Båten var i rätt gott skick men finishen var inte den bästa. Bl.a. var en av sargerna till sittbrunnen sprucken, något som skulle få ödesdigra konsekvenser.

Vi visste inte särskilt mycket om hur man sköter en träbåt men förstod att det var viktigt med bottenmålning och skrapning. Varje vår gick vi därför med stor frenesi in för att skrapa, impregnera och måla allt som var under vattenlinjen. När detta var gjort var det nästan alltid dags för sjösättning så underhållet av allt ovan vattenlinjen fick stå tillbaka. Finishen blev därför inte bättre med åren. En tidigare ägare till båten som var slöjdlärare och dessutom arbetskollega med min mor beklagade sig flera gånger för henne hur hans gamla båt förföll.

Till slut så tröttnade vi på allt underhållsarbete och beslöt oss för att sälja båten. Så småningom uppenbarade sig en spekulant som kunde tänka sig att köpa båten om han bara fick provsegla först. Det fick han naturligtvis och gav sig ut på mälarviken Ekoln tillsammans med en kamrat. Det är här som den spruckna sargen kommer in…

Jag hade flera år retat mig på den här detaljen och hade inför försäljningen skruvat bort sargen för att ha som mall till en ny. Som jag förstår det hela fick vår spekulant ett vindkast (det blåser byiga vindar på Ekoln) och båten krängde som stjärnor brukar göra. Båten tog in vatten där sargen skulle ha suttit för att avleda vatten från sittbrunnen. Eftersom flyttankarna hade stora rosthål sen tidigare hade vi inte heller satt dom i båten vid det här tillfället. Båten sjönk alltså. Som tur är klarade sig besättningen som dessutom hade sinnesnärvaro att sätta fast en lina i båten med en fender i andra änden så att båten kunde spåras. Tydligen hade man dessutom kontakt med en dykare som ganska omgående kunde följa linan ner i djupet. Linan försvann dock ner i leran och båten syntes inte till. Där ligger den kvar än idag. Båtens saga slutar alltså här runt 1980 om inte någon kan och vill ta upp den. Om jag minns rätt fick vi ut 3 000 kr på försäkringen från Trygg Hansa. Det roliga är att båten numera är registrerad som fornminne Uppsala nr 671 i Riksantikvariets databas med bl.a. en sonarbild på båten där den står http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html

På 70-talet fanns det flera Stärnor i Uppsala. Vad jag hörde så hade de flesta tillhört Uppsala Segelsällskap som hade ungdomsseglingar med de här båtarna på 50 och 60 talen. Bl.a skulle man varje sommar ha seglat i eskader ända till Sandhamn i Stockholms skärgård, något som vi aldrig kunde upprepa. Det finns kanske någon i den klubben som vet mer om det här (vi var aldrig medlemmar).

Så till registeruppgifterna: Enligt registret ska den första ägaren till nr 384 ha varit bosatt i Stockholm. Jag heter MIkael Ocklind och var med mina bröder, Mattias och Martin, båtens sista ägare. Ägaren före oss heter Bengt Norén som i sin tur köpte den av Gunnar Stahland, samtliga i Uppsala. Längre tillbaka än så kommer jag inte.

Det kan ju tänkas att jag har tagit fel på numret efter så här många år. Vi hade dock mätbrevet kvar i många år efter förlisningen och jag minns bestämt att båten var tillverkad i Saltsjöbaden vilket stämmer med registeruppgifterna. Om jag mot förmodan hittar mätbrevet får ni gärna ta emot det.

mvh

Mikael Ocklind

1981
*384 förliser under provsegling av en spekulant på Ekolns vatten.