Stjärnbåten 350

1948 *350 GKSS Lottbåt 1948 byggdes av R. Angrens varv, Hovås åt GKSS. Den vanns av Leif Hultén, Kullavik.
1949-1951 *350 Tom Puss ägdes och seglas av Leif Hultén, GKSS. Leif blev senior 1950.
1949-07-03 *350 Tom Puss med Leif Hultén, KKKK deltager i Kullaviksdagen.
1950-07-02 *350 Tom Pussmed Leif Hultén, KKKK deltager i Kullaviksdagen.
1950-talet *350 Tom Puss seglas av P.-G. Fryklund i Viaredsjön
1959-1964 *350 Tom Puss ägs och seglas av Peter Hall, Viaredssjön.
1960
1960
1965

*350 Tom Puss såldes av Peter till någon i Uddevalla.

   
0000000000 Föregående Stjärnbåt - Nästa Stjärnbåt - - - Hem