Stjärnbåten 344

1947 *344 GKSS lottbåt 1947 byggdes av någon åt GKSS.
1947 *344 GKSS utlottare 1947 seglades av rorsman Georg Dehio, Budskär.
1947-07-06 *344 GKSS utlottare 1947 med rorsman George Dehio, GKSS deltager i Kullaviksdagen.
1949-1953 *344 Kryss seglades av Rolf Månsson, Kullavik. Rudolf Aust, kamrat med Rolf Månsson, (*347) kommer i håg att *344 Kryss hade ovanligt grov mast, varför det var lätt att känna igen båten.
1949-07-03 *344 Kryss med Rolf Månsson, KKKK deltager i Kullaviksdagen.
1950-07-02 *344 Kryss med Rolf Månsson, KKKK deltager i Kullaviksdagen.
1951-07-08 *344 Kryss med Rolf Månsson, KKKK deltager i Kullaviksdagen.
1952-07-06 *344 Kryss med Rolf Månsson, KKKK deltager i Kullaviksdagen.
1953-07-05 *344 Kryss med Stig Eisner deltager i Kullaviksdagen
1954-1957 *344 Kryss ägs av Stig Eisner, Budskär.
1954-07-04 *344 Kryss med Stig Eisner, BBK deltager i Kullaviksdagen.
1955-07-17 *344 Kryss med Lars Sundberg, BBK deltager i Kullaviksdagen.
1956 *344 Kryss seglas av Stig Eisner i Budskärsregattan.(massor med bilder på båtar)


*344 Kryss med Stig Eisner deltager på Budskärsregattan.
 
1957 *344 Kryss seglas av Stig Eisner's tvillingbröder.
1957-07-07 *344 med Stig Eisner, BBK deltager i Kullaviksdagen.
1958-1959 *344 Kryss seglas av Lennart o Åke Eisner, Budskär.
1958-07-06 *344 med Lennart Eisner deltager i Kullaviksdagen.
1960-1962 *344 Kryss ägdes av Sture o Harald Christenson, Onsala (Gottskär). De var med i SS Kaparen. De hade båten på svaj. Kappseglade mycket med båten.
1960-07-03 *344 Kryss med Sture Christenson deltager i Kullaviksdagen
1961-07-02 *344 Kryss med Sture Christenson deltager i Kullaviksdagen.
1962-07-01 *344 Kryss med Sture Christenson deltager i Kullaviksdagen.
1962- *344 Kryss har ägts av Inger o Ulf Tuneld.
   
0000000000 Föregående Stjärnbåt - Nästa Stjärnbåt - - - Hem