Hoppa till innehåll

344 GKSS lottbåt 1947

1947
*344 GKSS lottbåt 1947 byggdes åt GKSS.
*344 GKSS utlottare 1947 seglades av rorsman Georg Dehio, Budskär.
*344 GKSS utlottare 1947 med rorsman George Dehio, GKSS deltager i Kullaviksdagen.

19491952
*344 Kryss seglades av Rolf Månsson, Kullavik. Rudolf Aust, kamrat med Rolf Månsson, (*347) kommer i håg att *344 Kryss hade ovanligt grov mast, varför det var lätt att känna igen båten.
*344 Kryss med Rolf Månsson, KKKK deltager i Kullaviksdagen.

1953
*344 Kryss med Stig Eisner deltager i Kullaviksdagen

19541957
*344 Kryss ägs av Stig Eisner, Budskär.

1954
*344 Kryss med Stig Eisner, BBK deltager i Kullaviksdagen.

1955
*344 Kryss med Lars Sundberg, BBK deltager i Kullaviksdagen.

1956
*344 Kryss seglas av Stig Eisner i Budskärsregattan.(massor med bilder på båtar)

*344 Kryss med Stig Eisner deltager på Budskärsregattan.

1957
*344 Kryss seglas av Stig Eisner’s tvillingbröder.
*344 med Stig Eisner, BBK deltager i Kullaviksdagen.

19581959
*344 Kryss seglas av Lennart o Åke Eisner, Budskär.

1958
*344 med Lennart Eisner deltager i Kullaviksdagen.

19601962
*344 Kryss ägdes av Sture o Harald Christenson, Onsala (Gottskär). De var med i SS Kaparen. De hade båten på svaj. Kappseglade mycket med båten.

19601962
*344 Kryss med Sture Christenson deltager i Kullaviksdagen

1962
*344 Kryss har ägts av Inger o Ulf Tuneld.