Stjärnbåten 343

1947 *343 Kajan byggdes av AB Sverrvarvet åt KKKK, Göteborg.
1950-1953 *343 Kajan ägdes och seglades av Bo och Leif Lundgren, Kullavik, KKKK.
1951-07-08 *343 Kajan med Bo Lundgren, KKKK deltager i Kullaviksdagen.
1952-07-06 *343 Kajsa med Bo Lundgren, GKSS deltager i Kullaviksdagen.
1954-1956 *343 Kajan ägdes av Leif Lundgren, Kullavik.
1966 *343 Kajan köps av Christian o Ingemar Lemel på Tjörn. Båten kom från Berga Strand, östra sidan av Tjörn. Ändrade namnet till Josefin.
1968-07-23 *343 Kajan med Christian Lemel deltager i Ödsmåls KK regatta.
1969-08-02 *343 Josefin med Christian Lemel, SSS deltager i Stenungsöns Segel & Motorbåråtsklubbs regatta.
1969-08-23 *343 Josefin med Christian Lemel deltager i Tjörn runt.
1970 *343 Josefin säljs av Christian Lemel.
1991 *343 ritad av Janne Dahl, Uddevalla.
 
   
   
0000000000 Föregående Stjärnbåt - Nästa Stjärnbåt - - - Hem