Stjärnbåten 340

1946
*340 Gävle SS Lottbåt 1946 byggdes av någon åt Gävle SS.
1946-1947 *340 Hajen vanns av Hans Diderholm, Gävle.
1948-1953 *340 Nilla ägs av Gunilla Matton, Gävle.
1954 *340 köps av Gävle SS som Gävle SS Lottbåt 1954.
1954-1958 *340 Askungen vanns förmodligen av Kerstin Asklund, Gävle. Båtens hemmahamn var Bönan utanför Gävle. De var tre syskon Kerstin, Hans o Sven Asklund som kappseglade. Seglingsklubben va GSS= Gävle SegelSällskap. Båten ägdes av Nils ASklund.
1959-1961 *340 Askungen seglas av syskonen Kerstin, Hans o Sven Asklund.
1965 *340 Askungen såldes av Asklund till någon.
   
0000000000 Föregående Stjärnbåt - Nästa Stjärnbåt - - - Hem