Stjärnbåten 339 och *66-339

1946

*339 Toy byggdes av H. Hallberg, Kungsviken åt Jan och Ove Terling (född 1935), Styrsö utanför Göteborg. De hade båten vid Styrsö Bratten i Göteborgs södra skärgård. Som förste ägare till stjärnbåt *339 vill jag meddela att båten beställdes av min far Gustaf Terling (Göteborg) och användes av min bror Jan Terling och mig Ove Terling. Båten kostade inkl. egyptiska bommullsegel 2.300 kr och döptes till “Toy”. Under alla år vi ägde båten blev den mycket lite kappseglad beroende på pappas ointresse för segling. Den användes desto mer för segling i Södra skärgården och understundom för kortare långseglingar. Hemmahamn var Styrsö Bratten där vi hade vårt sommarställe. Vintern förvarades den och vårutrustades på Eklunds varv på Aelousön. Owe gick i seglarskola hos fabror Ragnar 1942.
1950-07-02 *339 Toy med Ove Terling, KKKK deltager i Kullaviksdagen.
1951 *339 Toy ägdes av Jan Terling, GKSS.
1953-07-05 *339 Plupp med Lennart Hager, GKSS deltager i Kullaviksdagen.
1954 *339 Toy säljs av Terling till kanske Hellman.
1955-07-17 *339 Minsann med Fritioj Winterfeldt, GKSS deltager i Kullaviksdagen.
1956-07-01 *339 Hottentott med Totti Hellman, GKSS deltager i Kullaviksdagen.
1957 *339 Hottentott ägdes av Tottie Hellman, dotter till en kappseglande familj från Billdal. Pappa Wille var vice ordf. i GKSS och mamman sopade banorna med folkbåten Tottie vid denna tid.
1958 *339 Baby Cham köptes av Lena Wickberg (1942-2020. Lena gifte sig senare med Gustav Lind ????-2016) båten för 3500 kr. Lena kappseglade mycket i Långedrag hos LSS och GKSS.
 
Lena Wickberg vid rodret på *339 Baby Cham med Kerstin Berne som gast ca 1960. De seglar utanför Rönnäng med Tjörnekalv i bakgrunden.
 
*339 Baby Cham där Kerstin Berne är gast och Lena Wickberg sköter rodret.
Utanför Rönnäng vid Tjörnekalv ca 1960.
1961-08-21 *339 Baby Cham med Lena Wickberg vinner en kappsegling i Långedrag.
Lena Lind skriver 2012-03-18:
Det var en av de riktigt roliga seglingarna i nästan bleke och med en kraftig ström från Göta Älv.
Vi kallade 339 för Babycham, en nylanserad bubblande dryck, som smakat gott på språkresan till England. GP hade nog inte prövat den på engelsk pub.
//Lena
1961 *339 Baby Cham såldes av Lena Wickberg båten till Anders Gustafsson. Anders kappseglade mycket med *339. Båten fick namnet Ratata.
 
Epost från Anders Gustavsson febr 2013.
1961 aug *339 Ratata II med Anders Gustavsson seglar på Grötö-regattan.
1962 *339 Ratata med Anders Gustavsson deltager i regattan i Hjuvik.
1962

*339 Ratata deltager i Billdalsdagen.
(1962 - - - *339 Kan-Bei ägs av L. Wickberg (enligt KSSS årsbok 1963) Fel i KSSS årsbok.)

 
*339 är båten näst längst till vänster.
1963-06-30 *339 Ratata med Anders Gustavsson deltager i Kullaviksdagen.
1964 *339 Ratata med Anders Gustavsson vinner i Hjuviksseglingen. Under 1964 var det tre regattor på Hjuvik, Anders vann samtliga.
1964-07-03 *339 Ratata med Anders Gustavsson deltager i Kullaviksdagen.
1964-07-26 *339 Ratata med Anders Gustavsson deltager i Budskärsregattan.
 
*339 Ratata med Anders Gustavsson längst fram. Bilden är tagen vid LSS höstregatta 1964 i Långedrag. Shell's oljecisterner ses i bakgrunden.
1965-07-04 *339 Ratata med Anders Gustavsson deltager i Kullaviksdagen.
1965 *339 Ratata med Anders Gustavsson vinner GKSS poängsegling.
1965-juli *339 Ratata såldes av Andes till Björn Gustavsson. Båten får Gamen som namn nu.
1966 *339 Gamen riggas om och seglar som *66-339 Gamen.
1966-07-05 *66-339 Gamen med Björn Danielsson deltager i Kullaviksdagen.
1967-07-02 *66-339 Gamen med Björn Danielsson deltager i Kullaviksdagen.
 
*66-339 ligger 2:a här trots att de för ingen spinnaker här. Foto: Roger Eliasson.
1970 *66-339 Gamen säljs av Björn Danielsson.
1971 *66-339 Centaur ägs av Mats Svenheden.
1971-07-04 *66-339 Centaur med Mats Svenheden deltager i Kullaviksdagen.
   
   
0000000000 Föregående Stjärnbåt - Nästa Stjärnbåt - - - Hem