Stjärnbåten 325

1945 *325 Joppe byggdes av H. Hallberg, Kungsviken åt GKSS, Göteborg som juniorbåt.
1949 - 1954 *325 Joppe seglas av Berit Karlander. FAmmiljen bodde på Budskär på somrarna.
1949-06-26 *325 Joppe gastas av 10 årige Rolf Karlander. Rorsman var Mats Jansson.
 
Gast Rolf Karlander, 10 år.
1949-07-03 *325 Joppe med Rolf Karlander, GKSS deltager i Kullaviksdagen.
1951-07-08 *325 Joppe med Rolf Karlander, GKSS deltager i Kullaviksdagen.
1952-07-06 *325 Joppe med Erkki Persson, BBK deltager i Kullaviksdagen.
1953-07-05 *325 Joppe med Rolf Karlander, BBK deltager i Kullaviksdagen.
1954-07-04 *325 Joppe med Berit Karlander, BBK deltager i Kullaviksdagen.
1955-1958 *325 Joppe seglas av Berits bror Rolf  Karlander
1955-07-17 *325 Joppe med Rolf  Karlander, BBK deltager i Kullaviksdagen.
1955-08-06 *325 Joppe i Ahrenbergsregattan
 
Ahrenbergsregattan 1955-08-06.
1956-07-01 *325 Habatruck med Bertil Karlander, BBK deltager i Kullaviksdagen.
1957-1959 *325 Joppe seglas av Rolf  bror Bertil Karlander
1957-07-07 *325 Joppe med Rolf  Karlander, GKSS deltager i Kullaviksdagen.
1959-1961 *325 Joppe seglas av Bertils bror Göran Karlander. Karlandersyskonen seglade *325 i släktens ägo i 13 år.
1957 *325 Joppe deltager i Skol SM i Långedrag.
 
1958-07-06 *325 Joppe med Bertil Karlander deltager i Kullaviksdagen.
1959-1961 *325 Ta Fatt II seglas av Göran Karlander, Budskär.
1960 *325 deltager i GKSS jubileumregatta vid Långedrag.
1960-07-03 *325 Tafatt II med Göran Karlander deltager i Kullaviksdagen.
 
1961-07-02 *325 Tafatt II med Göran Karlander deltager i Kullaviksdagen.
1962 *325 köps och seglas av Erik Särner.
1963-06-30 *325 Bristol I med Erik Särner deltager i Kullaviksdagen.
1964-08-01 *325 Bristol I med Erik Särner deltager i Ahrenbergsregattan.
1965-07-04 *325 Bristol I med Erik Särner deltager i Kullaviksdagen.
1966 *325 seglades av Eva Diener
1966-1967 *325 Killingen köps av Gunnar o Bengt Törner. Den kom från Billdal.
-1971- *325 Skvätten ägs av Kaj Ståleby, Västra Frölunda.
1974 *325 köps av Jerker Paulsson, Hovås.
1976 *325 säljs av Jerker Paulsson, Hovås.
   
0000000000 Föregående Stjärnbåt - Nästa Stjärnbåt - - - Hem