Stjärnbåten 306

1944 *306 Jip byggdes av AB Sverrevarvet, Hisingen åt Z. Bolander.
1950-1955 *306 Tresexan ägdes av Karl-Johan "Kaggen" Thornander (1936-2004), Kullavik. Kaggen och Hans L Dahlqvist var klass- och skolkamrater i Göteborg och de bodde båda på sommaren i Kullavik. Hans L Dahlqvist gastade Kaggen i Tresexan vid åtskilliga tävlingar under juniortiden och de seglade senare mycket tillsamman i olika båttyper. De upprätthöll kontakten och var goda vänner ända tills Karl-Johan gick bort 2004. Hans L Dahlqvist köpte 1972 *308 Kass.
1950-07-02 *306 Jit med Karl-Johan Thornander, KKKK deltager i Kullaviksdagen.
1951-07-08 *306 Tresexan med Karl-Johan Thornander, KKKK deltager i Kullaviksdagen.
   
   
1952-07-06 *306 Tresexan med Karl-Johan Thornander, KKKK deltager i Kullaviksdagen.
1953-07-05 *306 Tresexan med Karl-Johan Thornander, KKKK deltager i Kullaviksdagen.
1954-07-04 *306 Tresexan med Hans Dahlqvist, KKKK deltager i Kullaviksdagen.

Från vänster så är det *305 Lakritsbåten, *258 Juvelen, *306 3:sexan och *151 Luffe.
1955-07-17 *306 Tresexan med Karl-Johan Thornander, KKKK deltager i Kullaviksdagen.
1956-1960 *306 övertogs av saltfamiljen P O Hansson, St Askerön, Göteborg med Sven Hansson som seglande representant.
1956-07-01 *306 Tresexan med Sven Hansson, GKSS deltager i Kullaviksdagen.
1957-07-07 *306 Tresexan med Sven Hansson, GKSS deltager i Kullaviksdagen.
1958-07-06 *306 Tresexan med Sven hansson deltager i Kullaviksdagen.
1959-07-05 *306 Tresexan med Bengt Hasselrot deltager i Kullaviksdagen.
1960-07-03 *306 Leider med Lars Gustafsson deltager i Kullaviksdagen.
1961 *306 Tresexan köps av Lars Gustafsson, Tjuvkil, en gammal klasskamrat till Ulf Ljungblad (*307) .
   
0000000000 Föregående Stjärnbåt - Nästa Stjärnbåt - - - Hem