Hoppa till innehåll

294 Nike

1945
*294 Nike byggdes av H. Hallberg, Kungsviken åt Bröderna Sture, Ralph o Göran Hultén. Stjärnåten bogserades av en skärgårdsbåt tillsammans med *295 och *296 från Kungsviken ner till Stenpiren i Göteborg där de levererades till de nya ägarna.

1944-1949
*294 Nike seglas av Sture o Ralf Hultén, Kullavik.

1947-1950?
*294 Nike skall enligt uppgift (Gbg båtmässan 2016) seglats/ägts av Göran Elgeblad, Kullavik.

1947-07-06
*294 Muffsan II med Ralf Hultén, KKKK deltager i Kullaviksdagen.

1949-07-03
*294 Nike med Göran Hultén, KKKK deltager i Kullaviksdagen.

Hej! Hittade en uppgift från Båtmässan 2012:
Ralf och Merit Hultén i Lerum ägde Stjärnbåt nr 294
”Nike”. Alla Hulténs båtar hette ”Nike”.

1950-1951
*294 Nike ägdes av Göran ”Gyttja” Hultén, Kullavik.

1950-1951
*294 Nike ägdes av Göran ”Gyttja” Hultén, Kullavik.

1950-07-02
*294 Nike med Göran Hultén, KKKK deltager i Kullaviksdagen.

1952-07-05
*294 Nike med Margareta Helling, KKKK deltager i Kullaviksdagen.

1952-07-06
*294 Nike med Sten Helling, KKKK deltager i Kullaviksdagen.

1954-07-04
*294 med Margareta Helling, KKKK deltager i Kullaviksdagen

1955-07-11
*294 med Margareta Helling, KKKK deltager i Kullaviksdagen

1956-1958
*294 Nike ägdes av Sten Helling, Kullavik.

1956-07-01
*294 Nike med Olle Segerstad, GKSS deltager i Kullaviksdagen.

1961-06-03
*294 seglades av Sten Stenberg.

1963-06-30
*294 Tom San II med Thomas Holmqvist deltager i Kullaviksdagen.

1964
*294 Tom San II med Thomas Holmqvist deltager i Hjuviksseglingen.

1964-07-03
*294 Tom San II med Thomas Holmqvist deltager i Kullaviksdagen.

1964-08-01
*294 Tom-San II med Thomas Holmqvist deltager i Ahrenbergsregattan.

1965-07-04
*294 Tom San II med Thomas Holmqvist deltager i Kullaviksdagen.