Hoppa till innehåll

293 Tom Puss

1945
*293 Tom Puss byggdes av H. Hallberg, Kungsviken åt E. Hansson.

1956-07-01
*293 Viveka med Bo Sundh, KKKK deltager i Kullaviksdagen.
(Som rookie och bara 16 år tyckte jag det var ganska fyndigt att döpa båten som angivet eftersom jag dessutom hade en kusin som hette just Viveka. Dock kom aldrig bindestrecket med i anmälningslistorna, varför jag bytte namnet till Tom Puss som en hommage till en annan kusin Leif Hultén som tidigare ägde *350.)

1957-07-07
*293 Tom Puss med Bo Sundh, KKKK deltager i Kullaviksdagen.

1958-07-06
*293 Tom Puss med Bo Sundh deltager i Kullaviksdagen.

1959-07-05
*293 Blåtand med Lars Karlström deltager i Kullaviksdagen.

1960-07-03
*293 Blåtand med Lars Karlström deltager i Kullaviksdagen.

1960-talet
*293 Harald Blåtand seglades av Anders Karlström, Särö.
Epost från Anders Karlström 2014-05-16:
Rolf och Anders,
Jag kappseglade GKSS eka mycket i de yngre åren och stjärnbåten 293 som vi kallade Harald Blåtand kom in under en tid då jag bodde i England på somrarna.
När jag seglade GKSS eka så innehades stjärnbåt 444 kallad BLOTT av Stig Wennerström medan stjärnbåt 443 kallad RÖDE ORM ägdes av Lennart Sjöstedt.
Stig och Lennart var hårda konkurrenter om dåvarande Kungakannan. Stig bor i Florida har jag hört.
Det jag minns från stjärnbåtstiden på Särö när vi seglade hem efter en lång dag ute på sjön och man hörde dragspelsmusik från
land så var det alltid pappa som satt på muren och spelade.
Jag var nere på Särö i helgen som passerade och träffade många” tonårskompisar” sedan 50 år tillbaka.
En av dem David Keiller berättade att det börjat röra på sig och att det finns ett gryende
intresse för stjärnbåtar på Västkusten.
Jag kommer gärna ner och titta på era båtar vid lämpligt tillfälle.
Har ni en ide om när och var ett sådant tillfälle kan vara?
Anders Karlström

1968-07-23
*293 Gambler med Anders Åberg deltager i Ödsmåls KK regatta.