Stjärnbåten 280

1942 *280 GKSS lottbåt 1942 byggdes av Myren ?, Strömstad som lottbåt åt GKSS.
1945 *280 köps av Jan Mark.
1946 *280 säljer Jan Mark båten.
1946-1952 *280 Blums II ägs av U. o B. Almer, Saltsjöbaden.
1947-09-19 *280 Blums II deltager förmodligen i Skolungdomens höstseglingar i Saltsjöbaden på Baggensfjärden.
 
Foto från Norberg, Oscar (1882-1961)Statens Maritima Museum.
Från Skolungdomens höstseglingar i Saltsjöbaden 1947, Baggensfjärden fredagen 19 september. De stjärnbåtar som kan identifieras är fr v t h 318 NEBBE (skymd), VING 1 (skymd), 271 AMIGO, 21 GLIMT (skymd), 242 TRIX och 183 LATTJO. Båten längst t h kan på fotografiet inte identifieras med hjälp av segelnumret, men en jämförelse med alternativexponeringen Fo133734 visar att det torde röra sig om 280 BLUMS II. Noteras kan närvaron av vingbåten (= finska stjärnbåten) VING 1 från NJK; liksom flera av de andra båtarna på bilden återfinns inte denna i protokollet från finalseglingen följande söndag (KSSS årsbok 1948 s 210). Fotografiet återgivet i Till Rors årg. XIII (1947) nr 40 s 14, i beskuret skick även i KSSS årsbok 1948 s 137. Alternativexponering i KSSS-samlingen Fo133734. Jfr även KSSS-samlingens Fo133765, som är taget vid samma tillfälle.
1947-09-19 *280 Blums II deltager förmodligen i Skolungdomens höstseglingar i Saltsjöbaden på Baggensfjärden
 
Foto från Norberg, Oscar (1882-1961)Statens Maritima Museum.
Från Skolungdomens höstseglingar 1947, Baggensfjärden fredagen 19 september. 242 TRIX är båten i mitten. De stjärnbåtar som kan identifieras är fr v t h 318 NEBBE, VING 1, 271 AMIGO, 21 GLIMT (skymd), 242 TRIX, 183 LATTJO och 280 BLUMS II. Noteras kan närvaron av vingbåten (= finska stjärnbåten) VING 1 från NJK. Bl.a. denna båt bortfaller i protokollet från finalseglingarna följande söndag (KSSS årsbok 1948 210). Att bilden ändå kan dateras till 1947 beror på att Fo133733, som är en alternativexponering från samma tillfälle, återges i seglingsreferatet i KSSS årsbok s 137. Jfr även KSSS-samlingens Fo133765, som är taget vid samma tillfälle.
1950-08-11 *280 Blums II med ägare Björn o Ulf Almer deltager i KSSS Juniorseglingar Saltsjöbaden-Dalarö.
 
Foto från Norberg, Oscar (1882-1961)Statens Maritima Museum.
Från KSSS juniorseglingar Saltsjöbaden - Dalarö 11-13 augusti 1950. 280 BLUMS är båten i förgrunden t v. I ansamlingen av båtar framför BLUMS kan urskiljas stjärnbåtarna 142 GIGGIE, 257 SJÖSTJÄRNA, 282 VINDLEKA, 283 [utan namn], 207 HISSE, 127 I-OR, 134 VIVETT och 244 KAJSA.
  
1952-1953 *280 Blums II ägs av B Almer, Stockholm.
1953-1955 *280 Blums II ägs av L Almer, Stockholm
1955-1956  *280 ägs av R Wilton, Stockholm.
1956-1960 *280 Blondie ägs av R Wilton, Stockholm.
1960-1962 *280 Blondie ägs av J Pryds, Stockholm.
   
0000000000 Föregående Stjärnbåt - Nästa Stjärnbåt - - - Hem