Stjärnbåten 276

1942 *276 Myggan byggdes av Myréns Mek Verkstad, Strömstad åt D. Wittboldt.
1955-07-17 *276 Kaputt med Lennart Wiklund, GKSS deltager i Kullaviksdagen.
   
   
0000000000 Föregående Stjärnbåt - Nästa Stjärnbåt - - - Hem