Stjärnbåten 274

1942
*274 Britt-Marie byggdes av E J Johansson, Norrtälje åt B. Andersson.
1950-51 ca *274 Britt-Marie seglades av Lars-Börje Jonsson, Sandared.
1950-talet  *274 Britt-Marie är i Viaredssjön och ägdes av Segelmark.
 
Pelle Petterson sitter i mitten bland ungdomarna.
1950-tal slutet *274 Britt Marie seglas av Gösta Johansson i Viaredssjön
1960-1962 *274 Britt Marie ägs och seglas av Per O Carlstein, Lena Johansson, Ando Uuslaid, B-G Nordström, Göran Carlsson, Gunnar Hedberg, Per Hedberg
1965 ca *274 Britt Marie kapsejsade i Viaredssjön. Epost 2018-02-03
Hej Anders
Stjärnbåten 274 Britt-Marie kappsejsade i mitten på 60-talet och ligger på botten i Viaredssjön. Hon blev aldrig funnen. Sjönk p.g.a. läckande flyttankar. 
Med vänlig hälsning
Peter Hall
   
0000000000 Föregående Stjärnbåt - Nästa Stjärnbåt - - - Hem