Hoppa till innehåll

274 Britt-Marie

1942
*274 Britt-Marie byggdes av E J Johansson, Norrtälje åt B. Andersson.

1950-51 ca
*274 Britt-Marie seglades av Lars-Börje Jonsson, Sandared.

1950-talet
*274 Britt-Marie är i Viaredssjön och ägdes av Segelmark.

Pelle Petterson sitter i mitten bland ungdomarna.

1950-tal slutet
*274 Britt Marie seglas av Gösta Johansson i Viaredssjön

19601962
*274 Britt Marie ägs och seglas av Per O Carlstein, Lena Johansson, Ando Uuslaid, B-G Nordström, Göran Carlsson, Gunnar Hedberg, Per Hedberg

1965 ca
*274 Britt Marie kapsejsade i Viaredssjön. Epost 2018-02-03

Hej Anders
Stjärnbåten 274 Britt-Marie kappsejsade i mitten på 60-talet och ligger på botten i Viaredssjön. Hon blev aldrig funnen. Sjönk p.g.a. läckande flyttankar.
Med vänlig hälsning
Peter Hal