Stjärnbåten 273

1942 *273 Bris byggdes av någon åt K Samuelsson.
1948-1952 *273 Bris ägs av B Rejmer, Karlstad.
1952-1958 *273 okänd ägare.
1958-1962 *273 Karina ägs av L Minnegård, Stockholm.
   
0000000000 Föregående Stjärnbåt - Nästa Stjärnbåt - - - Hem