Hoppa till innehåll

271 Amigo

1941
*271 Amigo byggdes av Lysekils verkstadsskola åt Lars Sikström, Saltsjö-Duvnäs.

19431953
*271 Amigo ägs av Lars Sikström, Saltsjö-Duvnäs.

1943
*271 Amigo deltager i Skolungdomens hösttävlingar på Baggensfjärden.


Från Skolungdomens höstseglingar på Baggensfjärden 25 september 1943. 27 KOMET är den ledande stjärnbåten längst t h; därefter följer 21 GLIMT, 271 AMIGO, skymd båt, 111 ANTARES, 106 METOR och 247 BAMBINA (skymda), två oidentifierade båtar samt i klunga längst bort t v 227 LO LO, 236 ÅLEN och 105 STABBE STABBE.

1943

Foto från Norberg, Oscar (1882-1961). Statens Maritima Museum.

Från Skolungdomens höstseglingar på Baggensfjärden, Saltsjöbaden 25 september 1943. Pojkar och flickor seglade i skilda omgångar; bilden visar pojkarnas segling. De segelnummer som kan urskiljas på bilden är fr v t h 11 ARCTURUS, 271 AMIGO, 21 GLIMT (skymd), 105 STABBE STABBE (skymd), 236 ÅLEN (skymd), 111 ANTARES, 247 BAMBINA (skymd), 216 LILL-KILLEN (skymd) och 112 GUDUNGEN.

Foto från KSSS Norberg, Oscar (1882-1961). Statens Maritima Museum.

Från Skolungdomens höstseglingar 1943, söder om Restaurangholmen 25 september; i bakgrunden kallbadhuset och Grand Hotels sommarrestaurang. Stjärnbåten 111 ANTARES är båten t v i förgrunden. Vem som äger den vid denna tid är oklart, då den i KSSS årsböcker 1943-45 uppges vara ”Stadshusregattans prisbåt”. Bakom ANTARES kan urskiljas stjärnbåtarna 112 GUDUNGEN, 216 LILL-KILEN, 21 GLIMT och 247 BAMBINA. Jfr KSSS-samlingens Fo133698 och -701 från samma tillfälle.

1947
*271 Amigo deltager i Juniorernas Skärgårdsvecka vid Rödkobbsfjärden.

Foto från Norberg, Oscar (1882-1961)). Statens Maritima Museum.


Från Juniorernas Skärgårdsvecka juli 1947, stjärnbåtar på Rödkobbsfjärden 28 juli. Båten i mitten i förgrunden är Jacob Wallenbergs Stjärnbåt 138, som i seglingsprotokollen saknar namn; den seglades de aktuella dagarna av Carl Frostell. I täten t v ses 136 DARLING, längst upp i mitten 133 DIGGI-DUFF (äv. DICKI-DUFF och DICKYDUFF); bland båtarna längst upp t h skymtar 271 AMIGO och 237 TESSY.

1947
*271 Amigo deltager i Skolungdomens höstseglingar i Saltsjöbaden på Baggensfjärden.

Foto från Norberg, Oscar (1882-1961)Statens Maritima Museum.


Från Skolungdomens höstseglingar i Saltsjöbaden 1947, Baggensfjärden fredagen 19 september. De stjärnbåtar som kan identifieras är fr v t h 318 NEBBE (skymd), VING 1 (skymd), 271 AMIGO, 21 GLIMT (skymd), 242 TRIX och 183 LATTJO. Båten längst t h kan på fotografiet inte identifieras med hjälp av segelnumret, men en jämförelse med alternativexponeringen Fo133734 visar att det torde röra sig om 280 BLUMS II. Noteras kan närvaron av vingbåten (= finska stjärnbåten) VING 1 från NJK; liksom flera av de andra båtarna på bilden återfinns inte denna i protokollet från finalseglingen följande söndag (KSSS årsbok 1948 s 210). Fotografiet återgivet i Till Rors årg. XIII (1947) nr 40 s 14, i beskuret skick även i KSSS årsbok 1948 s 137. Alternativexponering i KSSS-samlingen Fo133734. Jfr även KSSS-samlingens Fo133765, som är taget vid samma tillfälle.

1947
*271 Amigo deltager i Skolungdomens höstseglingar i Saltsjöbaden på Baggensfjärden. .

Foto från Norberg, Oscar (1882-1961)Statens Maritima Museum.


Från Skolungdomens höstseglingar 1947, Baggensfjärden fredagen 19 september. 242 TRIX är båten i mitten. De stjärnbåtar som kan identifieras är fr v t h 318 NEBBE, VING 1, 271 AMIGO, 21 GLIMT (skymd), 242 TRIX, 183 LATTJO och 280 BLUMS II. Noteras kan närvaron av vingbåten (= finska stjärnbåten) VING 1 från NJK. Bl.a. denna båt bortfaller i protokollet från finalseglingarna följande söndag (KSSS årsbok 1948 210). Att bilden ändå kan dateras till 1947 beror på att Fo133733, som är en alternativexponering från samma tillfälle, återges i seglingsreferatet i KSSS årsbok s 137. Jfr även KSSS-samlingens Fo133765, som är taget vid samma tillfälle

1949
*271 Amigo deltager i Juniorernas Skärgårdsveckan vid Saltsjöbaden o Sandhamn.a

Foto från KSSS Modin, Theodor (1882-1959). Statens Maritima Museum.

Det är ovisst när och i vilket sammanhang denna bild tagits. I KSSS årsbok 1950 s 128 illustrerar den Juniorernas skärgårdsvecka i Saltsjöbaden och Sandhamn 22-26 augusti föregående år; fotografiet ackompanjeras i årsboken av bildtexten: ”Stjärnbåtarna starta till havs från Skanskobben. 257 Sjöstjärnan i lovart om 131 Nalle Puh och 242 Trix.” [Båten längst t h är 271 AMIGO.] Exakt vilken av Sandhamnsseglingarna som avses är oklart. Dessa uppgifter förefaller svårförenliga med anteckningen på fotografiets baksida, som talar om ”Saltsjöbadens seglarförbunds Juniorseglingar”. I inledningen till redogörelsen för KSSS-ungdomarnas seglingar 1949 omtalas att ”…våra unga medlemmar hunnit gästa Saltsjöns Seglarförbund vid Getfoten innanför Vaxholm.” (a a s 124) Denna visit uppges ha ägt rum tidigt under säsongen, före Skärgårdsveckan. Möjligen har ett fotografi från mötet med Saltsjöns seglarförbund vid Getfoten i årsboken oegentligt fått illustrera de senare seglingarna i Sandhamn i slutet av juli.

1951*271 Amigo Tiger deltager på Skolungdomens höstseglingar på Baggensfjärden i Saltsjöbaden.

Foto från okänd fotograf. Statens Maritima Museum.

Denna bild är tillsammans med KSSS-samlingens Fo133680, -681, -682 samt Fo133684 – 687 monterad på kartongblad ur album. Det sammanhang i vilket dessa bilder är tagna framkommer på en flik av baksidan till Fo133685, där det stämplade datumet ”21. sep. 1951” står att läsa; denna dag inleddes Skolungdomens höstseglingar på Baggensfjärden. Stämpeln är otvetydigt Oscar Norbergs, och det är belagt att Norberg därtill tagit åtminstone Fo133683, som i Till Rors årg. XVII (1951) nr 20 s 19 fick illustrera seglingarna. På Fo133683 är 146 BABY RUTH båten i mitten närmast kameran; fr v t h ses dessutom 144 BAGATELLE, 204 SWEETY (skymd), 149 KORKIS, 131 NALLE PUH (skymd), 140 BOLOMA (skymd), tre oidentifierade båtar samt 271 AMIGO TIGER.

1951
*271 Amigo Tiger deltager på Skolungdomens höstseglingar på Baggensfjärden i Saltsjöbaden.

Foto från okänd fotograf. Statens Maritima Museum.


Denna bild är tillsammans med KSSS-samlingens Fo133680, -682 och -683 samt Fo133684 – 687 monterad på kartongblad ur album. Flera av dessa bilder är tagna under Skolungdomens höstseglingar på Baggensfjärden i Saltsjöbaden i september 1951; det är möjligt men inte belagt att även Fo1233681 tagits under dessa seglingar. Oscar Norberg var upphovsman till åtminstone två av bilderna, och det är tänkbart att han även tagit Fo133681. De båtar som ses på Fo133681 återfinns samtliga i seglingsprotokollet från finalseglingarna 22-23 september i KSSS årsbok 1952 s 178; fr v t h ses stjärnbåtarna 144 BAGATELLE, 127 I-OR, 149 KORKIS, 140 BOLOMA (skymd), 131 NALLE PUH, 244 CHRISTINA (skymd), 204 SWEETY, 142 GITA och 271 AMIGO TIGER. Se även Till Rors årg. XVII (1951) nr 20 s 1??

Foto från okänd fotograf. Statens Maritima Museum

1958
*271 Amigo Tiger deltager i KSSS poängseglingar i Saltsjöbaden. Båten längst till höger har sin stjärna i toppen på storseglet. kanske någon kan komma ihåg vilken båt som hade detta kännetecken.

Från KSSS poängseglingar i Saltsjöbaden 1958, stjärnbåtar på Baggensfjärden. Då bilden återgavs i KSSS årsbok 1959 s 121 uppgavs inte om den tagits under vårens eller höstens poängseglingar; eftersom stjärnbåtarna inte tagits med i årsbokens seglingsprotokoll går det heller inte att med ledning av segelnumren härleda fotografiet till vår- eller höstseglingarna. Förutom 148 ELDFLUGAN ses på bilden i bakgrunden t v stjärnbåt 64, vars namn vid fotograferingstillfället inte är känt; därefter ses stjärnbåtarna 271 AMIGO TIGER, 434 TRUDELUT (skymd), 148 ELDFLUGAN, 468 LUCKY STAR samt oidentifierad båt.
Observera båten längst fram till höger. Den har sin stjärna högt i seglet. Kanske kan någon identifiera den båten då.

1951-1954
*271 Amigo Tiger ägs av Charles. van der Vliet, Stockholm
.
19541958
*271 Amigo Tiger ägs av M. van der Vliet, Stockholm.

19581962
*271 Amigo Tiger ägs av S. Ekebrand, Stockholm.

1986
*271 Tootzi ägdes av Tom Zimmerman, Saltsjö-Boo.
1992
*271 inköpt av Ragnar Lindstedt, Ekolns SK
.
1994
*271 säljs av Ragnar Lindstedt till Per-Arne Rimmö, Ekolns SK.

2005
*271 säljs av P-A Rimmö till Anders Blomqvist, Ekolns SK

2012
*271 Moses seglas fortfarande av Anders Blomqvist och är sjösatt.
*271 Moses Epost från Anders Blomkvist:
Hejsan Jag är numera sedan 7 år ägare till *271 Moses enligt uppgift byggd på Lysekils verkstadsskola 1944. Jag har renoverat, bytt 2 bottenstockar och 7 bord i botten samt ett otal spant. Nya segel har hon också fått. Någorlunda tät numera, seglar hon som en swan.
Anders Blomkvist


2012
*271 Moses Fick fina nedanstående bilder av Moses revad men god gång.

Fotograf Anders Blomkvist.


2015
*271 Amigo har köpts av Lennart Reinhold. Båten kommer att finnas i Kungsviken på somrarna.

2016
*271 Amigo kommer att ställas i ordning i Nol till våren. Lennart har anslutit sig till Stjärnbåtskonsortiet.

2017
*271 Amigo kom inte i sjön. Står i Nol.

2018
*271 Amigo är med på träbåtsrenoveringskurs i vår.

2023
*271 Upphuggen i Nol.