Stjärnbåten 265

1941 *265 Bohus byggdes av Livbåtsvarvet åt M. Jacobsson.
1940-talet *265 ägdes av Sven o Åke Hellman, Kalvsund.
1950-1953 *265 Problem ägdes av John Albrektsson, Långedrag, GKSS som utgjorde ett reellt hot vid varje regatta enligt Torsten Jacobsson's minne. Johnny köpte senare *304.
1952-07-06 *265 Problem med John Albrektsson, L-jun. deltager i Kullaviksdagen.
1953-07-05 *265 Problem med John Albrektsson, L-jun deltager i Kullaviksdagen.
1954-1956 *265 Problem ägdes av Thomas Lundahl, Långedrag.
1954-07-04 *265 Problem med Tomas Lundahl, GKSS deltager i Kullaviksdagen.
1955-07-17 *265 Problem med Tomas Lundahl, GKSS deltager i Kullaviksdagen.
1955-08-06 *265 Problem deltager i Ahrenbergsregattan.
1956-07-01 *265 Problem med Tomas Lundahl, GKSS deltager i Kullaviksdagen.
1957-1961 *265 Problem ägdes av Lars Åberg, Budskär.
1957-07-07 *265 Problem med Lars Åberg, BBK deltager i Kullaviksdagen.
1958-07-06 *265 Problem med Lars Åberg deltager i Kullaviksdagen.
1959-07-05 *265 Problem med Lars Åberg deltager i Kullaviksdagen.
1961-07-02 *265 Problem med Bengt Moser deltager i Kullaviksdagen.
1961 aug *265 Problem med Sten Ljungström seglar på Grötö-regattan
1962-??-?? *265 Coco med Sten Ljungström deltager i regattan i Hjuvik. Göran Lindahl gastade ibland åt Sten Ljungström. Sten Ljungström köpte *265 detta år.
1963 *265 Problem ägs av Sten Ljungström. Sten har även ägt K6- 34, K25-10 och K32-9.
1964-08-01 *265 Coca med Sten Ljungström deltager i Ahrenbersregattan. Thomas Trätäljare gastar Sten Ljungström.
1964 *265 Problem köps av Lars-Bertil Andreasson från Sten Ljungström.
 
*265 är andra båten från höger. Vad Stjärnbåt *0 som ligger i mitten på bilden är för en båt har vi ingen aning om? Kan det möjligen vara Joyce kanske. Under 1960-talet fanns Joyce i Kullavik. När och var vet vi heller inget om? Troligen mitten av 1960-talet.
1966-07-05 *265 Problem med Kjell Bengtsson deltager i Kullaviksdagen. Lånar förmodligen båten.
1967 *265 Problem säljs av Lars-Bertil Andreasson till sin klasskamrat Kjell Bengtsson.
1967-07-02 *265 Problem med Kjell Bengtsson deltager i Kullaviksdagen.
1968-06-30 *265 Problem med Kjell Bengtsson deltager i Kullaviksdagen .
1968 *265 Problem med Kjell Bengtsson deltager i GKSS Augustiregatta.
   
0000000000 Föregående Stjärnbåt - Nästa Stjärnbåt - - - Hem