Stjärnbåten 263

1941 *263 Hipp byggdes av Myren varv, Strömstad åt Åke och Kjell Bourgardt, Kullavik.
1947-07-06 *263 Hipp med Kjell Bourgardt, KKKK deltager i Kullaviksdagen.
1948 *263 Hipp seglar sista säsongen med Bourgardt. De säljer båten efter säsongen.
1950-talet *263 Quo Vadis har kanske namnbyte på gång?
1952-1957 *263 Coca Cola ägdes båten av Fritjof Winterfeldt
1954-07-04 *263 Coca Cola med Fritiof  Winterfeldt, GKSS deltager i Kullaviksdagen.
1955-07-17 *263 Heliogagalior med Bengt Tornäs, GKSS deltager i Kullaviksdagen.
1956-07-01 *263 Quo Vadis med Bengt Fornäs (kanske Tornäs), GKSS deltager i Kullaviksdagen.
1958-07-06 *263 Cirrus med Anders Nordvall deltager i Kullaviksdagen.
1960-07-03 *263 Cirrus med Karin Nordvall deltager i Kullaviksdagen.
   
0000000000 Föregående Stjärnbåt - Nästa Stjärnbåt - - - Hem