Hoppa till innehåll

257 Friska

1944 (ev 1941)
*257 Friska byggdes av Lysekils verkstadskola åt C. I. Bergman, Göteborg.

19451952
*257 Sjöstjärnan ägs av Ulla Frisell, Saltsjö-Duvnäs.

1946
*257 Sjöstjärnan deltager i juniorernas Skärgårdsvecka i Sandhamn.

Foto från KSSS Norberg, Oscar (1882-1961). Statens Maritima Museum.

Från Juniorernas Skärgårdsvecka 1946, från sista dagens segling vid Sandhamn, 24 juli. 234 SVALL är båten i täten längst t v; därefter följer fr v t h mer eller mindre skymda stjärnbåtarna 130 STJÄRNAN, 101 (namnlös), 247 BAMBINA, 105 STABBE, 313 OK, 117 BRIO, 113 KILA, 229 SNUTEN, 257 SJÖSTJÄRNAN, 27 KOMET,
136 DARLING och 183 LATTJO.

1949
*257 Sjöstjärnan deltager i KSSS poängseglingar i Saltsjöbaden.

Foto från Norberg, Oscar (1882-1961). Statens Maritima Museum.


Från KSSS poängseglingar i Saltsjöbaden 1949, Baggensfjärden 26 maj. Snipe 7186 LARSSON är båten närmast kameran i h bildfält. T h, med akterspeglarna mot betraktaren, ses sniparna 7185 TROLLAN (b. 1949) och 7187 PERSSON (b. 1948). Ensam i v bildfält ses stjärnbåt 107 SPIGGEN; mer eller mindre skymda ses i h bildfält dessutom stjärnbåtarna 129 TUSS, 134 VIVETT och 257 SJÖSTJÄRNA, samtliga b. 1944.

1949
*257 Sjöstjärnan med Ulla Frisell deltager i Juniorernas Skärgårdsveckan vid Saltsjöbaden o Sandhamn.

Foto från KSSS Modin, Theodor (1882-1959). Statens Maritima Museum.

Det är ovisst när och i vilket sammanhang denna bild tagits. I KSSS årsbok 1950 s 128 illustrerar den Juniorernas skärgårdsvecka i Saltsjöbaden och Sandhamn 22-26 augusti föregående år; fotografiet ackompanjeras i årsboken av bildtexten: ”Stjärnbåtarna starta till havs från Skanskobben. 257 Sjöstjärnan i lovart om 131 Nalle Puh och 242 Trix.” [Båten längst t h är 271 AMIGO.] Exakt vilken av Sandhamnsseglingarna som avses är oklart. Dessa uppgifter förefaller svårförenliga med anteckningen på fotografiets baksida, som talar om ”Saltsjöbadens seglarförbunds Juniorseglingar”. I inledningen till redogörelsen för KSSS-ungdomarnas seglingar 1949 omtalas att ”…våra unga medlemmar hunnit gästa Saltsjöns Seglarförbund vid Getfoten innanför Vaxholm.” (a a s 124) Denna visit uppges ha ägt rum tidigt under säsongen, före Skärgårdsveckan. Möjligen har ett fotografi från mötet med Saltsjöns seglarförbund vid Getfoten i årsboken oegentligt fått illustrera de senare seglingarna i Sandhamn i slutet av juli.

1950*257 Sjöstjärna deltager i KSSS Juniorseglingar Saltsjöbaden-Dalarö.

Från KSSS juniorseglingar Saltsjöbaden – Dalarö 11-13 augusti 1950. 280 BLUMS är båten i förgrunden t v. I ansamlingen av båtar framför BLUMS kan urskiljas stjärnbåtarna 142 GIGGIE, 257 SJÖSTJÄRNA, 282 VINDLEKA, 283 [utan namn], 207 HISSE, 127 I-OR, 134 VIVETT och 244 KAJSA.

19511953
*257 Sjöstjärna ägs av Christer och Claes Nordlund, Gävle.

1953-1957
*257 Sjöstjärna ägs av Christer Nordlund, Gävle.

19581964
*257 Spiggen II ägs av Magnus Schenström, Gävle.

1986
*257 ägdes av Lars Liljekvist, Saltsjöbaden.