Hoppa till innehåll

252 Kersti

1941
*252 Kersti byggdes av G. Hallberg, Kristinehamn eller på Sjötorps varv åt Christinehamns SS, Kristinehamn.

1943
*252 CSS Christinehamn’s SS ägdes av Karl Westlund, Kristinehamn .

1944
*252 Lill-Astrid ägs av Järnhandlare Karl Vestlund, Kristinehamn.

1945
*252 Kersti köps av Karl-Axel Branzell (född 1932), Karlstad.

Karl-Axel Branzell i sin *252 Kersti ca 1947. Seglar utanför Karlstad. (scannat av en tavla som Karl-Axel har hemma hos sig i Karlstad 2012)

1948
*252 Kersti säljs av Karl-Axel Branzell och köps av Douglas Olsson. *252 döps till Mope. Det är sönerna Kjell Olsson (född 1932) och Per-Olof Olsson (född 1939) som seglar. Den hade gått i sötvatten och därför så seglade den dåligt enligt fadern.

Epost från Per-Olof Olsson 2012-02-27:
Hej Anders,
Tack för mail med info. Jag kollade med brorsan Kjell, 79, (som egentligen var den som seglade stjärnan 252 ”Mope” (stod för Mona och Pelle…) Han skyllde de dåliga kappseglingsresultaten på att farsan inte lät honom ta ut alla tillbehör i båten, flytdunkar, durkar, ankare etc, så båten blev för tung jämfört med de fräsiga åken ifrån Hovås, Kullavik m.m (de dyra sommarstugorna söder om Göteborg). En härlig båt va de! Men lite bökig att kränga med den höga sittbrunnskanten, många ”railade” istället.
Hälsn. Pelle Olsson (yngst i syskonskaran efter Douglas Olsson)


1954
*252 Mope med Sten Hermansson, BSS deltager i Kullaviksdagen.

1956
*252 Delfinen med Claes-Göran Persson, HABK deltager i Kullaviksdagen.

1957
*252 White Star med Claes-Göran Perssont, GKSS deltager i Kullaviksdagen.

1958
*252 White Star med Ralph Wendel deltager i Kullaviksdagen.

1959
*252 White Lady med Lars Carlsson deltager i Kullaviksdagen.

1950-slutet
*252 White Star ägdes av Lars Westin, kusin till Magnus Lindstrand (*394). ????

1958
*252 White Star med Lars Westin. GKSS som rorsman deltager i Bohusläns Seglarförbunds Juniorregatta.

1960
*252 Malin med Lars Carlsson deltager i Kullaviksdagen.

1961
*252 Malin med Lars Carlsson deltager i Kullaviksdagen.

19631964
*252 Dyning ägdes av Stig Bergren
*252 Dyning med Stig Berggren deltager i Kullaviksdagen.