Stjärnbåten 251

1941 *251 Flamingo byggdes av Kungsörs båtvarv åt B. Henriksson.
1954-07-04 *251 Hoto med Jan Eliasson, GKSS deltager i Kullaviksdagen.
1955-07-17 *251 Flamingo med Jan Eliasson, GKSS deltager i Kullaviksdagen.
1956-07-01 *251 Flamingo med Jan Eliasson, GKSS deltager i Kullaviksdagen.
1957-07-07 *251 Flamingo med Jan Eliasson, HKSS deltager i Kullaviksdagen.
   
0000000000 Föregående Stjärnbåt - Nästa Stjärnbåt - - - Hem