Hoppa till innehåll

247 Bambina

1941
*247 Bambina byggdes av Kungsörs båtvarv åt S. Wahlquist, Stockholm.

1941
*247 Bambina ägs av E. Wahlqvist, Stockholm.

19431949
*247 Bambina ägs av Staffan Wahlqvist, Stockholm.

1943
*247 Bambina deltager i Juniorernas Sandhamnsregatta vid Jutkobben.

Foto från Norberg, Oscar (1882-1961)). Statens Maritima Museum.


Från Juniorernas Sandhamnsregatta 1943, vid Jutkobben 25 juli. Stjärnbåt 117 BRIO ses i förgrunden t v. Bakom BRIO ses 27 KOMET och finska vingbåten VING 1; i klungan efter följer 106 METEOR, 247 BAMBINA (skymd) 111 ANTARES, 11 ARCTURUS, 227 LO LO, 268 PLUMS och 120 SUSANNA. Att notera är att VING 1 inte återfinns i seglingsprotokollet i KSSS årsbok 1944 s 232.

Foto från KSSS Norberg, Oscar (1882-1961). Statens Maritima Museum.


Från Skolungdomens höstseglingar på Baggensfjärden 25 september 1943. 27 KOMET är den ledande stjärnbåten längst t h; därefter följer 2
1943-09-25 *247 Bambina deltager i Skolungdomens hösttävlingar söder om Restaurangholmen.

Foto från KSSS Norberg, Oscar (1882-1961). Statens Maritima Museum.


Från Skolungdomens höstseglingar 1943, söder om Restaurangholmen 25 september; i bakgrunden kallbadhuset och Grand Hotels sommarrestaurang. Stjärnbåten 111 ANTARES är båten t v i förgrunden. Vem som äger den vid denna tid är oklart, då den i KSSS årsböcker 1943-45 uppges vara ”Stadshusregattans prisbåt”. Bakom ANTARES kan urskiljas stjärnbåtarna 112 GUDUNGEN, 216 LILL-KILEN, 21 GLIMT och 247 BAMBINA. Jfr KSSS-samlingens Fo133698 och -701 från samma tillfälle.
1943-09-25 *247 Bambina deltager i Skolungdomens hösttävlingar på Baggensfjärden.

Foto från KSSS Norberg, Oscar (1882-1961). Statens Maritima Museum

.
Från Skolungdomens höstseglingar på Baggensfjärden 25-26 september 1943; bilden tagen lördagen 25 september. Fr v t h ses stjärnbåtarna 105 STABBE STABBE, 106 METEOR, 227 LO LO, 236 ÅLEN, oidentifierad båt samt, längst t h, 247 BAMBINA.
1943
*247 Bambina deltager i Skolungdomens hösttävlingar på Baggensfjärden.

Foto från KSSS Norberg, Oscar (1882-1961). Statens Maritima Museum.

1943
Från Skolungdomens höstseglingar i Saltsjöbaden 1943, söder om Restaurangholmen 25 september. 227 LO LO är stjärnbåten längst t v; därefter följer 105 STABBE STABBE. I mitten bland båtarna i bakgrunden ses 247 BAMBINA; de övriga segelnumren kan ej tydas.
*247 Bambina deltager i Skolungdomens hösttävlingar söder om Restaurangholmen. 1 GLIMT, 271 AMIGO, skymd båt, 111 ANTARES, 106 METOR och 247 BAMBINA (skymda), två oidentifierade båtar samt i klunga längst bort t v 227 LO LO, 236 ÅLEN och 105 STABBE STABBE.
1943-09-25 *247 Bambina deltager i Juniorernas Sandhamnsregatta vid Jutkobben.

Foto från Norberg, Oscar (1882-1961). Statens Maritima Museum.

1943
Från Skolungdomens höstseglingar på Baggensfjärden, Saltsjöbaden 25 september 1943. Pojkar och flickor seglade i skilda omgångar; bilden visar pojkarnas segling. De segelnummer som kan urskiljas på bilden är fr v t h 11 ARCTURUS, 271 AMIGO, 21 GLIMT (skymd), 105 STABBE STABBE (skymd), 236 ÅLEN (skymd), 111 ANTARES, 247 BAMBINA (skymd), 216 LILL-KILLEN (skymd) och 112 GUDUNGEN.

Foto från Norberg, Oscar (1882-1961). Statens Maritima Museum.


Från Juniorernas Sandhamnsregatta 1944, vid Jutkobben 29 juli. 104 CASTOR är stjärnbåten i täten längst t v; därefter ses fr v t h 101 DIRIGOLD, 126 SKRUTTAN, 127 KULING II (skymd), 11 ARCTURUS, 247 BAMBINA (skymd), 216 LILL-KILEN (skymd), 125 HAJE och 174 GRISSLAN. De följande båtarna kan inte identifieras; längst t h ses dock 267 ZINITA. En kopia av denna bild återfinns även i Oscar Norbergs samling som Fo54291.
1946
*247 Bambina deltager i Juniorernas Skärgårdsvecka vid Sandhamn.

Foto från KSSS Norberg, Oscar (1882-1961). Statens Maritima Museum.


Från Juniorernas Skärgårdsvecka 1946, från sista dagens segling vid Sandhamn, 24 juli. 234 SVALL är båten i täten längst t v; därefter följer fr v t h mer eller mindre skymda stjärnbåtarna 130 STJÄRNAN, 101 (namnlös), 247 BAMBINA, 105 STABBE, 313 OK, 117 BRIO, 113 KILA, 229 SNUTEN, 257 SJÖSTJÄRNAN, 27 KOMET, 136 DARLING och 183 LATTJO.
19491952
*247 Amie ägs av C Sundin, Stockholm.

19521962
*247 Bambina ägs av N o U Trygger, Stockholm.

1965?
*247 seglas av Bert Andersson.

2000
*247 ägdes av Eva Örner, Näsbypark.