Hoppa till innehåll

242 Lill-Mari

1940
*242 Lill-Mari byggdes av Tore Ohlsson, Linköping åt S. Erikson, Linköping.

1946
*242 Trix ägs av S. Käll, KSSS.

1947
*242 Trix med Lars Käll deltager i Skolungdomens höstseglingar i Saltsjöbaden på Baggensfjärden.

Foto från Norberg, Oscar (1882-1961)Statens Maritima Museum.

Från Skolungdomens höstseglingar i Saltsjöbaden 1947, Baggensfjärden fredagen 19 september. De stjärnbåtar som kan identifieras är fr v t h 318 NEBBE (skymd), VING 1 (skymd), 271 AMIGO, 21 GLIMT (skymd), 242 TRIX och 183 LATTJO. Båten längst t h kan på fotografiet inte identifieras med hjälp av segelnumret, men en jämförelse med alternativexponeringen Fo133734 visar att det torde röra sig om 280 BLUMS II. Noteras kan närvaron av vingbåten (= finska stjärnbåten) VING 1 från NJK; liksom flera av de andra båtarna på bilden återfinns inte denna i protokollet från finalseglingen följande söndag (KSSS årsbok 1948 s 210). Fotografiet återgivet i Till Rors årg. XIII (1947) nr 40 s 14, i beskuret skick även i KSSS årsbok 1948 s 137. Alternativexponering i KSSS-samlingen Fo133734. Jfr även KSSS-samlingens Fo133765, som är taget vid samma tillfälle.

1947
*242 Trix med Lars Käll deltager i Skolungdomens höstseglingar i Saltsjöbaden på Baggensfjärden.

Foto från Norberg, Oscar (1882-1961)Statens Maritima Museum.

Från Skolungdomens höstseglingar 1947, Baggensfjärden fredagen 19 september. 242 TRIX är båten i mitten. De stjärnbåtar som kan identifieras är fr v t h 318 NEBBE, VING 1, 271 AMIGO, 21 GLIMT (skymd), 242 TRIX, 183 LATTJO och 280 BLUMS II. Noteras kan närvaron av vingbåten (= finska stjärnbåten) VING 1 från NJK. Bl.a. denna båt bortfaller i protokollet från finalseglingarna följande söndag (KSSS årsbok 1948 210). Att bilden ändå kan dateras till 1947 beror på att Fo133733, som är en alternativexponering från samma tillfälle, återges i seglingsreferatet i KSSS årsbok s 137. Jfr även KSSS-samlingens Fo133765, som är taget vid samma tillfälle.

1949
*242 Trix deltager i Juniorernas Skärgårdsveckan vid Saltsjöbaden o Sandhamn.

Foto från KSSS Modin, Theodor (1882-1959). Statens Maritima Museum.

Det är ovisst när och i vilket sammanhang denna bild tagits. I KSSS årsbok 1950 s 128 illustrerar den Juniorernas skärgårdsvecka i Saltsjöbaden och Sandhamn 22-26 augusti föregående år; fotografiet ackompanjeras i årsboken av bildtexten: ”Stjärnbåtarna starta till havs från Skanskobben. 257 Sjöstjärnan i lovart om 131 Nalle Puh och 242 Trix.” [Båten längst t h är 271 AMIGO.] Exakt vilken av Sandhamnsseglingarna som avses är oklart. Dessa uppgifter förefaller svårförenliga med anteckningen på fotografiets baksida, som talar om ”Saltsjöbadens seglarförbunds Juniorseglingar”. I inledningen till redogörelsen för KSSS-ungdomarnas seglingar 1949 omtalas att ”…våra unga medlemmar hunnit gästa Saltsjöns Seglarförbund vid Getfoten innanför Vaxholm.” (a a s 124) Denna visit uppges ha ägt rum tidigt under säsongen, före Skärgårdsveckan. Möjligen har ett fotografi från mötet med Saltsjöns seglarförbund vid Getfoten i årsboken oegentligt fått illustrera de senare seglingarna i Sandhamn i slutet av juli.

19481954
*242 Trix ägs av S Käll, Stockholm.

1951
*242 Trix med Lars Käll deltager i Skolungdomens höstseglingar på Baggensfjärden.

Foto från okänd fotograf. Statens Maritima Museum.

Denna bild är tillsammans med KSSS-samlingens Fo133680 – Fo133683 samt Fo133685 – Fo133687 monterad på kartongblad ur album. Flera av dessa bilder har anknytning till Skolungdomens höstseglingar på Baggensfjärden i Saltsjöbaden i september 1951, och det är tänkbart men inte belagt att även Fo133684 tagits under dessa seglingar. För att bilden är från skolseglingarna talar släktskapet med Fo133685, som genom fotografen Oscar Norbergs datumstämpel är knuten till seglingarna och vars ljus och molnlandskap tyder på att den tagits vid samma tillfälle; mot att Fo133684 tagits under skolseglingarna talar att ingen av stjärnbåtarna på bilden, 242 TRIX, 133 DIGGI-DUFF (äv. DICKI-DUFF och DICKYDUFF) eller 126 SKRUTTAN, förekommer i protokollet från finalseglingarna 22-23 september i KSSS årsbok 1952 s 178; bilden är ju dock av Norbergs datering att döma från de seglingar som föregick finalseglingarna. Se även Till Rors årg. XVII (1951) nr 20 s 19.

19541957
*242 ägs av B. Fahlström, Stockholm.

1957
*242 Lill-Mari ägs av Håkan Elmqvist, KSSS, Stockholm.

Mätbrev för *242 Lill-Mari från 1957. Göran Karlsson fick mätbrevet när han köpte *242 Lill-Mari av Pontell.

1960
*242 Lill-Mari ägs C. Pontell, Stockholm.Seglen för *242 Lill-Mari mättes tydligen aldrig.

1960
*242 Lill-Mari ägs av Göran Karlsson, Täby. Göran Karlsson bytte däcket och lade ny duk på däcket.

2012
Epost från Göran :
Hej
Jag har ägt Stjärnbåten 242 Lill-Marie början på 60-talet. Det var min första segelbåt. Köpte den i Djursholm i Stockholm. För några år sedan sökte jag henne i föreningen i Saltsjöbaden, men då visste ingen något om henne. Vet du om hon finns kvar i livet om man kan säga så?
Jag trodde jag skulle ha kvar köpekontraktet, men har inte hittat det än, men däremot så har jag mätbrevet kvar i gömmorna. Jag ska ta fram det och skanna det till dej om du vill ha det som kuriosa. Ska se om jag har någon bild på henne. Jag var medlem i SSB Segelsällskapet Brunnsviken. Vi var två Stjärnbåtar i SSB ett tag, jag och några tjejer som hade en stjärnbåt också. Sedan köpte jag en E-Kanot och började segla med den då mina kompisar hade sådana..
Jag återkommer när jag skannat in mätbrevet och funderat ett tag på historien med Lillmarie. Vad kul att detta blev av det här skulle man gjort för länge sedan. Kanonbra och jobba vidare på registret.
Sailing Is Fun!
MVH Göran

Göran skriver 2018:
Jag var och raggade tjejer med min Stjärnbåt 242 vid någon tidpunkt vilket var mycket lyckat.

19631964
*242 Lill-Mari säljs av Göran Karlsson till en arbetskamrat. Göran Karlsson träffade arbetskamraten efter ett par år och då han han sålt *242 Lill-Mari vidare.

2013
*242 Samuel Trygger skänkte ett segelställ för Stjärnbåt till Rolf Paulin. Samtidigt berättade han att Stjärnbåt 242 ligger på Långholmskanalens botten i Stockholm. Han var med när hon fick en mast genom botten bredvid mastfoten.
Detta gjorde att hon inte gick att rädda.