Stjärnbåten 236

1940

*236 Ålen byggdes av Tore Holm, Gamleby åt Gösta Åhlen, Stockholm.
1940-1950 *236 Ålen ägs av Gösta Åhlén, Stockholm.
1943-hösten *236 Ålen deltager i Skolungdomens höstseglingar.
1943-09-25 *236 Ålen deltager i Skolungdomens hösttävlingar på Baggensfjärden.
 
Foto från KSSS Norberg, Oscar (1882-1961). Statens Maritima Museum.
Från Skolungdomens höstseglingar på Baggensfjärden 25 september 1943. 27 KOMET är den ledande stjärnbåten längst t h; därefter följer 21 GLIMT, 271 AMIGO, skymd båt, 111 ANTARES, 106 METOR och 247 BAMBINA (skymda), två oidentifierade båtar samt i klunga längst bort t v 227 LO LO, 236 ÅLEN och 105 STABBE STABBE.
1943-09-25 *236 Ålen deltager i Skolungdomens hösttävlingar, Saltsjöbaden.
 
Foto från KSSS Norberg, Oscar (1882-1961)Statens Maritima Museum.
Från Skolungdomens höstseglingar i Saltsjöbaden 1943, söder om Restaurangholmen 25 september. Förutom 106 METEOR kan stjärnbåtarna 236 ÅLEN och 27 KOMET identifieras.
1943-09-25 *236 Ålen deltager i Skolungdomens hösttävlingar på Baggensfjärden.
 
Foto från KSSS Norberg, Oscar (1882-1961). Statens Maritima Museum.
Från Skolungdomens höstseglingar på Baggensfjärden 25-26 september 1943; bilden tagen lördagen 25 september. Fr v t h ses stjärnbåtarna 105 STABBE STABBE, 106 METEOR, 227 LO LO, 236 ÅLEN, oidentifierad båt samt, längst t h, 247 BAMBINA.
1943-09-25

*236 Ålen deltager i Skolungdomens hösttävlingar på Baggensfjärden.

 

Från Skolungdomens höstseglingar på Baggensfjärden, Saltsjöbaden 25 september 1943. Pojkar och flickor seglade i skilda omgångar; bilden visar pojkarnas segling. De segelnummer som kan urskiljas på bilden är fr v t h 11 ARCTURUS, 271 AMIGO, 21 GLIMT (skymd), 105 STABBE STABBE (skymd), 236 ÅLEN (skymd), 111 ANTARES, 247 BAMBINA (skymd), 216 LILL-KILLEN (skymd) och 112 GUDUNGEN.
Foto från Norberg, Oscar (1882-1961). Statens Maritima Museum.

 
Foto från KSSS Norberg, Oscar (1882-1961)Statens Maritima Museum.
Från Skolungdomens höstseglingar i Saltsjöbaden 1943, söder om Restaurangholmen 25 september. Förutom 106 METEOR kan stjärnbåtarna 236 ÅLEN och 27 KOMET identifieras.
1943-09-26 *236 Ålen seglas av Carl Lauritx Botolfsen och U. Larsner i Skollungdomens höstsegling på Baggensfjärden.
 
Foto från KSSS Norberg, Oscar (1882-1961). Statens Maritima Museum.
Från Skolungdomens höstseglingar 1943, Baggensfjärden finaldagen 26 september. 236 ÅLEN framfördes vid detta tillfälle av Carl Lauritz Botolfsen och U. Larsner. Framför ÅLEN ses segrande stjärnbåten 105 STABBE STABBE, framförd av Bo Wedel och B. Ottander.
1950-1952 *236 Cleo ägs av Gustaf Åhlén, Stockholm.
1952 *236 säljs vidare av Gustaf Åhlén.
1965 *236 Rougette ägs av G Kjellberg, Stockholm.
   
0000000000 Föregående Stjärnbåt - Nästa Stjärnbåt - - - Hem